Udlevering af elektronisk timeregistrering for ansatte under EOK

Vær obs på, at virksomheden udleverer en kopi af den elektroniske indberetning af arbejdstid. Det har ansatte under Elektrikeroverenskomsten (EOK) krav på.

I Dansk El-Forbund har vi i flere faglige sager opdaget, at flere virksomheder ikke overholder elektrikeroverenskomstens § 9 st. 14 mht. udlevering af elektronisk indberetning af arbejdstid.
Elektrikeroverenskomsten pålægger virksomheden at udlevere en kopi af den/de indberetninger, som den enkelte medarbejder har indberettet elektronisk via virksomhedens system.

Kopien skal udleveres sammen med lønsedlen via e-mailadressen, som medarbejderen har oplyst. Hvis der ikke er oplyst en e-mailadresse, skal kopien sendes via e-Boks.

Det er vigtigt, at virksomheden udleverer en kopi i tilfælde af, at der opstår en faglig sag om f.eks. manglende betaling for overtid. Uden registrerede timer kan vi ikke dokumentere kravet. Den enkelte medarbejder skal også have mulighed for at kontrollere, at lønnen stemmer med det indberettede.

Du som tillidsvalgt skal derfor være opmærksom på, om virksomheden opfylder elektrikeroverenskomstens regler. Hvis reglerne ikke overholdes, skal du rette henvendelse til virksomheden først, og hvis dette ikke virker, efterfølgende kontakte lokalafdelingen.