Tre-partsforhandlingerne i gang - DEF: Efter- og videreuddannelse er en national opgave

Den teknologiske udvikling kræver, at virksomhederne får en strategisk og planlagt tilgang til efter- og videreuddannelse, mener Dansk El-Forbund, som også efterlyser større kvalitet i AMU-uddannelserne

- Efter og videreuddannelserne skal styrkes. Livslang læring har aldrig haft større betydning end nu. Det er ikke længere en frase. Det er alvor, også for elektrikerne. Derfor er forhandlingerne med regeringen og arbejdsgiverne vigtige.

Sådan lyder kommentaren fra forbundsformand i Dansk El-Forbund Jørgen Juul Rasmussen efter det såkaldte sættemøde for trepartsforhandlingerne mellem regeringen, arbejdsgiverne og fagbevægelsen, som fandt sted i Statsministeriet. Dansk El-Forbund indgår i LO’s gruppe ved bordet for trepartsforhandlingerne. Derudover deltager fagforbundene 3F, Dansk Metal, FOA, HK samt LO’s ledelse.

- Med den hurtige teknologiske udvikling er der brug for, at hver eneste virksomhed får en strategisk tilgang til efter- og videreuddannelse. Der skal mere til end at se i kataloget over næste dags kurser. Fremover bør det være en fælles opgave at planlægge uddannelse strategisk for alle. På den måde kan vi sikre, at danske virksomheder og lønmodtagere griber fremtidens muligheder. Vi har allerede taget hul på mulighederne i vores nye overenskomster for elektrikerne i industrien og installationsbranchen, men der er brug for, at trepartsforhandlingerne styrker mulighederne endnu mere, siger Jørgen Juul Rasmussen.

DEF: Større kvalitet i AMU

Forhandlingerne vil i de kommende måneder handle om blandt andet fremtidens AMU-uddannelser, de videregående tekniske uddannelser herunder erhvervsakademierne samt økonomien, der skal være grundlaget for fremtidens efter- og videreuddannelse.

- Der er blandt andet brug for, at finansieringen styrkes, så AMU-udbuddet bliver bedre, mere troværdigt og præget af større kvalitet, understreger forbundsformand for elektrikerne Jørgen Juul Rasmussen.

Udgangspunktet for trepartsforhandlingerne er en række anbefalinger, som den såkaldte VEU-ekspertgruppe præsenterede den 13. juni 2017. Nu er forhandlingerne sat i gang, og i de kommende måneder skal man derfor se på mulighederne for at styrke både AMU og de øvrige muligheder for efter- og videreuddannelser.

DEF: Vent ikke med uddannelse

Trepartsforhandlingerne forventes afsluttet i løbet af efteråret og fortsætter efter sommerferien under ledelse af beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. Ud over LO’s repræsentanter deltager 2 fra FTF, 1 fra AC, 1 fra Kommunernes Landsforening, 1 fra Danske Regioner, 1 fra Lederne og 1 fra FA (Finanssektorens Arbejdsgiverforening). Fra regeringen deltager undervisningsministeren, uddannelses- og forskningsministeren samt beskæftigelsesministeren.

Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen understreger, at forhandlingerne er vigtige, men at elektrikerne ikke skal vente på resultaterne.

- Allerede nu kan man benytte de gode muligheder for efter- og videreuddannelse, som de nye overenskomster giver både i industrien og på installationsområdet, siger Jørgen Juul Rasmussen og opfordrer medlemmerne til at tale med deres tillidsrepræsentant eller lokalafdeling om mulighederne.

De nye overenskomster giver blandt andet mulighed for at gå fra ufaglært til faglært elektriker, og for at faguddannede kan videreuddanne sig på erhvervsakademierne.