Tillidsrepræsentant i det offentlige

For TR i kommuner, regioner og stat

Tillidsrepræsentant i kommuner og regioner

Faglig Håndbog for regioner og kommuner er et redskab til at finde alle de aftaler, der gælder for deres ansættelse. Du skal logge ind med dit medlemsnummer for at få adgang til håndbogen.

Tillidsrepræsentant i staten

På statens område forhandler CFU – Centralorganisationernes Fællesudvalg – de generelle aftaler for alle statsansatte. De generelle aftaler omfatter de forhold, som gælder for alle statsansatte. Det kan være løn, arbejdstid og regler vedrørende tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg.

CFU består af OAO, SKAF (Stats og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab) og Akademikerne. OAO forhandler en fælles overenskomst for alle LO-forbund i staten, mens de enkelte forbund indgår organisationsaftaler, der vedrører særlige forhold for de enkelte personalegrupper.

Du kan finde de generelle aftaler forhandlet af CFU og OAO på OAO's hjemmeside:

Husk at anmelde dit tillidshverv

Når du er valgt som tillidsrepræsentant, skal dit tillidshverv anmeldes. Når du er blevet lovligt anmeldt, vil din lokalafdeling kontakte dig, så du kan blive klædt på til dit tillidshverv.

Har du spørgsmål til anmeldelsen, skal du kontakte din lokalafdeling.

Opdateringsseminar for tillidsvalgte

Vi har en aftale med Dansk Metal om, at vores tillidsrepræsentanter kan deltage på deres kurser for tillidsvalgte i det offentlige.

Der er tale om et overbygningsseminar, så det er et krav fra vores side, at du har gennemført vores Grunduddannelse for tillidsvalgte, før du kan deltage på dette seminar hos Dansk Metal.