Stadig muligt at tage på efter- og videreuddannelse

Nødundervisning på erhvervsskoler og VEU tilpasses situationen

Den særlige situation på undervisningsområdet som følge af virus-initiativerne forhindrer ikke, at man kan tage på efter- og videreuddannelse.

fjernundervisning 2

Ifølge udkastet til bekendtgørelse om nødundervisning kan AMU-kursister få VEU-godtgørelse til nødundervisning, og de almindelige krav for eksempel om 25 procent tilstedeværelse og online prøveafholdelse må ikke hindre nødundervisningen.

Det fremgår af et svar fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til Børne- og Undervisningsudvalget. Her fremgår også, at nødundervisning i AMU vil kunne foregå enten som almindelig fjernundervisning eller omfatte hjemmeopgaver, med mindre der er tale om et certifikatområde, hvor andre myndigheder har reguleret undervisnings- og prøveafholdelse.

Hjemmeopgaver er normalt ikke en mulighed i AMU. Ministeren fortæller, at det er hensigten at gøre det muligt i nødundervisningen for at fjerne nogle af de barrierer, der kan være ved anvendelsen af fjernundervisningen.

Visse fag – ikke mindst elektrikernes – er praktisk orienterede, og ikke al undervisning kan klares med fjernundervisning. I et andet svar i samme udvalg fortæller ministeren, at de nye regler vil tage højde for den situation:

”Pligten til at give nødundervisning vil ikke omfatte praktisk orienteret undervisning i fag eller aktiviteter, hvor det vil være forbundet med uforholdsmæssige faglige, praktiske eller sikkerhedsmæssige vanskeligheder at gennemføre undervisningen uden samtidig tilstedeværelse af underviser og elever, kursister eller deltagere. Institutionen eller skolen udskyder i nødvendigt omfang allerede planlagt praktisk orienteret undervisning, så den gennemføres, når pligten til at give nødundervisning er ophørt.”