Præcisering af reglerne om arbejdstid og overarbejde

En vejledning fra TEKNIQs advokat i Electra medfører behov for præcisering af arbejdstid

På baggrund af et svar fra TEKNIQ Arbejdsgivernes advokat Kim Koch i medlemsbladet Electra om normal arbejdstid og overarbejdsbetaling er der behov for at præcisere, hvordan det skal håndteres, når der sker ændringer af den normale daglige arbejdstid i henhold til Elekrikeroverenskomsten (EOK).

I det beskrevne tilfælde vurderer Kim Koch ikke, at elektrikerne skal have overtidstillæg. Men er det nu også rigtigt?

I EOK § 7 stk. 1 står:

”I enhver virksomhed skal der findes et opslag, som angiver, hvornår den normale arbejdstid begynder og slutter.”

Dette opslag er generelt, og er altså gældende for alle omfattet af overenskomsten på arbejdspladsen.

Hvis en virksomhed eller medarbejdere ønsker at afvige fra dette, kan det aftales eller tilrettelægges på flere forskellige måder beskrevet i EOK. F.eks.:

  • § 7 stk. 6 Forskudt arbejdstid, som forudsætter varsel på 3 x 24 timer.
  • Eller stk. 10 Færre daglige timer eller dage. Det forudsætter dog enighed med elektrikerne på pladsen.
  • Eller § 7a Fleksibel arbejdstid, der forudsætter lokalaftale.

Listen er ikke udtømmende.

For at undgå misforståelser om hvordan afsnittene i overenskomsten skal forstås, vil Dansk El-Forbund gerne præcisere:

Hvis en eller flere elektrikere tilsiges at møde forskudt for den normale daglige arbejdstid – uden henvisning til undtagelsesmulighederne i overenskomsten – udløser det overtidstillæg i.h.t. § 13.

Skal man arbejde umiddelbart efter den normale arbejdstids ophør, får man den lave sats for første og anden klokketime efter normal arbejdstids ophør. Bliver man bedt om at møde før normal arbejdstids begyndelse, udløser det den høje overtidssat.

I det beskrevne tilfælde har elektrikerne altså krav på den høje overtidssats for arbejdstiden 6.30 til 7.30.

Her kan du læse advokat Kim Kochs svar på spørgsmålet, om hvorvidt en gruppe elektrikere har krav på overtidstillæg:

Udklip af fagbladet Electra fra TEKNIQ Arbejdsgiverne
Foto: Udklip fra fagbladet Electra 4/2020, side 34