Overenskomst er sikret på Femern-arbejde

Pres fra fagbevægelsen skaffede aftale. Afdelingsformand i DEF glæder sig over resultatet

Fridthjof skiver under

En truende konflikt med Fehmern Belt Contractors (FBC) er aflyst. Det skete, da hovedentreprenøren mandag morgen aftalte en overenskomst med fagbevægelsen i form af forbundene i BAT-kartellet, der også omfatter Dansk El-Forbund (DEF).

– De var under pres, så til sidst blev de nødt til at lave en aftale, siger Dennis Fridtjhof, formand for DEF Storstrøm og en af forhandlerne bag aftalen.

Forhandlingerne om en overenskomst startede i februar og blev afbrudt den 29. maj, fordi FBC ønskede en arbejdstidsaftale, som var ude af trit med danske vilkår. FBC forlangte, at medarbejdere skulle arbejde 28 dage i træk 12 timer om dagen.

– Vi ved, det er noget af de mest nedslidende og ødelæggende, hvis man arbejder på den måde, siger Dennis Fridtjhof, der i højre side på billedet ses skrive under på aftalen for DEF.

Acceptabel aftale om arbejdstiden

Hen over sommeren fik FBC, der er en hollandsk virksomhed, deres hollandske samarbejdsudvalg til at godkende virksomhedens arbejdstidskrav. Efterfølgende godkendte Arbejdstilsynet i Danmark, at en aftale fra Holland og også kan gælde i Danmark som undtagelse fra de generelle regler for arbejdsmiljøet.

Men den nye aftale om overenskomsten endte med en arbejdstid, som er bedre end det, Arbejdstilsynet overraskende godkendte.

– Det var en hård forhandling, men vi endte trods alt med en acceptabel løsning. Det må aldrig blive sådan, at en udenlandsk virksomhed bestemmer arbejdsmiljøet i Danmark. Det vil være den direkte vej til mere social dumping, understreger Dennis Fridtjhof.

Løn og goder løftes

Den ny overenskomst er også et gennembrud for fagbevægelsens ønske om, at forskellige entrepenører og underentrepenører på store byggeprojekter følger de samme vilkår.

– Når en virksomhed skal arbejde på Fehmern-projektet, så skal den forhandle en overenskomst med os. Ellers er den tvunget af følge den overenskomst, vi nu har aftalt med FBC, forklarer Dennis Fridtjhof.

Han understreger, at det betyder, at virksomhederne ikke skal betale mindstelønningerne fra overenskomsterne, men mindst den gennemsnitlige løn for det enkelte fag. Samtidig er princippet i aftalen, at alle skal følge den bedste fællesnævner blandt de enkelte områders overenskomster. Det løfter blandt andet sygelønsreglerne og frit-valgs-betalingen.

– Vi er glade for aftalen. Nu kommer arbejdet med at kontrollere forholdene efterhånden, som der kommer nye virksomheder ind i projektet, men det er et rigtig godt udgangspunkt. Det er jeg glad for, fordi projektet forhåbentlig også kommer til at give arbejde til den lokale hotelindustri og mange lokale virksomheder, der kan blive underleverandører på ordnede vilkår, lyder det fra den stolte elektrikerformand.