OK-aftale med gode perspektiver for elektrikerne

Dansk El-Forbund er blevet enig med Tekniq Arbejdsgiverne om to nye overenskomster for omkring 18.500 elektrikere

Overenskomstaftalen, som blev indgået efter 29 timers uafbrudte forhandlinger, rummer gode perspektiver for elektrikerne, mener forbundsformand i Dansk El-Forbund Jørgen Juul Rasmussen.  

Den giver blandt andet nye fælles retningslinjer i indsatsen mod social dumping samt et løft på flere velfærdspunkter med for eksempel frihed til børns lægebesøg, forlængelse af betalt forældreorlov med tre uger og en forøget fritvalgskonto fra fire procent til i alt syv procent med mulighed for bl.a. flere seniordage.

- Det tog sin tid, når det gælder indsatsen mod social dumping, men nu står vi med nye og bedre redskaber i værktøjskassen. Sammen med arbejdsgiverne slår vi det helt fast, at mindstelønnen kun, og jeg siger kun, er et udgangspunkt. Der skal gives mere løn ovenpå ved lokalforhandling - både for danske og udenlandske elektrikere inklusive lærlingene. Samtidig opfordrer vi i fællesskab til, at udenlandske virksomheder kontakter Tekniq Arbejdsgiverne ved ankomsten til Danmark, og at udenlandske elektrikere kontakter Dansk El-Forbund, uddyber Jørgen Juul Rasmussen.

Aftalen giver en række forbedringer til elektrikerne. For eksempel:

  • Mere løn og akkord. Efter aftalen om overenskomsten skal der i øvrigt forhandles yderligere lokale lønstigninger i den enkelte virksomhed.
  • Mere tid og trivsel med markante forbedringer på forældreorloven, barsel samt børns sygdom.
  • Forbedret ret til efteruddannelse ved opsigelse.
  • Forbedringer for lærlinge med pension fra det fyldte 18. år.

Aftalen skal nu behandles i Hovedbestyrelsen i Dansk El-Forbund. Det sker mandag den 9. marts, og det nærmere indhold i aftalen offentliggøres derefter. Den sendes senere til afstemning blandt Dansk El-Forbunds medlemmer i overensstemmelse med de nærmere angivelser fra Forligsmanden.

De to overenskomster er henholdsvis timelønsoverenskomsten, også kaldet Elektrikeroverenskomsten, og El-fagets Funktionæroverenskomst.

Du kan se mere om OK-forhandlingerne på DEF's særlige temaside OKdef.dk 

 Den samlede gruppe med forhandlingsdeltagere fra organisationerne. Foto: Jeppe Carlsen.