Ny ferielov

Den nye ferielov betyder, at du løbende optjener ret til betalt ferie.

Den nye lov trådte i kraft 1. september 2020 og betyder, at du løbende optjener ret til betalt ferie, som du kan holde umiddelbart herefter. Dette kaldes et samtidighedsprincip.

Du optjener fortsat 2,08 feriedage pr. måned, som kan holdes allerede i måneden efter.

Det nye ferieår vil løbe fra 1. september til 31. august – men ferien kan holdes frem til 31. december. Det betyder fx, at den ferie, du optjener i ferieåret 1. september 2020 til 31. august 2021, kan du holde løbende fra 1. september 2020 og frem til 31. december 2021.

Udbetaling af indefrosne feriepenge

Fra oktober 2020 kan du som lønmodtager med feriepenge til gode søge om at få ca. 3 ugers feriepenge udbetalt. Du kan også vælge at lade pengene blive stående i den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler, frem til at du forlader arbejdsmarkedet. Formålet med at få udbetalt pengene nu, er at stimulere forbruget nu under corona-krisen.

Hvor meget du skal have udbetalt, kommer an på din indkomst, og hvor meget du har arbejdet i 'indefrysningsperioden' 1. september 2019 til 31. august 2020. I beregneren kan du tjekke, hvor meget du har til gode. Husk, at der trækkes skat af feriepengene. Beregningen er vejledende, men den giver et billede af, hvor meget du kan forvente at få udbetalt.

Indtast månedsløn før skat og eksklusiv pension i hele kr. uden punktummer eller kommaer:


 

Hvis du ikke har optjent nok feriedage

Har du ikke optjent nok feriedage til fx efterårsferie, kan du forsøge at aftale med din arbejdsgiver, at du enten afholder forskudsferie, overfører ferie fra det forrige ferieår eller gemmer feriedage til afholdelse.

Hvis du aftaler forskudsferie, holder du ferie på forskud, som så trækkes i de feriedage, du efterfølgende optjener.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller lokalafdeling, hvis du har brug for vejledning.

Fordelene ved den nye lov

Den gamle ferielov byggede ikke på et samtidighedsprincip. Det betød, at du var nødt til at vente med at holde ferie med løn, til et nyt ferieår startede den 1. maj.

De nye regler kommer især dig som nyudlært/nyuddannet til gode. Eller hvis du genindtræder på arbejdsmarkedet efter længere tids fravær.

Samtidig har lærlinge fået en bedre garantiordning end i den gamle lov.

Har du spørgsmål til den nye ferielov, er du velkommen til at kontakte din lokalafdeling.

Overgangsordningen medfører nogle forhold, som du skal være opmærksom på. Nedenfor kan du læse mere om optjening og udbetaling i overgangsperioden.

Ny ferielov og overgangsordning
Hvad skal jeg være opmærksom på ved udbetaling af feriepenge?

Har du overskydende feriepenge fra optjeningsåret 2018, som du skulle bruge til at holde ferie for i ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020, kan du godt få dem udbetalt efter 1. maj 2020. Men du skal opfylde nogle betingelser. 

Betingelserne for at få pengene udbetalt:

  • Du kan kræve den 5. ferieuge udbetalt, hvis du ikke har holdt den i løbet af ferieåret
  • Du kan få de øvrige feriepenge udbetalt, hvis de er optjent ved en tidligere arbejdsgiver
  • Du kan få udbetalt dine feriepenge, hvis du har haft en lovlig feriehindring – fx sygdom eller barsel

Feriepenge optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, skal du holde ferie for i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020. Holder du ikke ferien, vil din ferie blive overført til perioden 1. september 2020 til 31. december 2020.

Når du vil have udbetalt indefrosne feriepenge

Overgangen til den nye ferielov har betydet, at alle lønmodtagere i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 har fået indefrosset deres feriepenge. Feriepengene i perioden skulle have været indefrosset, indtil den enkelte lønmodtager nåede folkepensionsalderen eller forlod arbejdsmarkedet.

På baggrund af COVID-19-situationen og de økonomiske følger heraf er det i mellemtiden blevet besluttet, at feriepengene, der i perioden fra 1. september 2019 til 31. marts 2020 er blevet indefrosset, skal udbetales. De 7 måneders indefrosne feriepenge svarer til tre ugers feriepenge.

Du skal selv ansøge om pengene, og det skal ske i perioden 1. oktober 2020 til 1. december 2020 via borger.dk. Feriepengene vil blive udbetalt til din Nemkonto.

Ønsker du ikke feriepengene udbetalt nu, vil de først blive udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet eller når folkepensionsalderen.

Du kan ikke ansøge om at få udbetalt en mindre del af feriepengene end de tre uger. 

Udbetalingen af de indefrosne feriepenge vil hverken have betydning for, hvorvidt du, din ægtefælle eller børn er berettiget til eventuelle offentlige ydelser, ligesom udbetalingen heller ikke har indflydelse på selve ydelsens størrelse. Det indefrosne feriepengebeløb, der udbetales, vil være skattepligtigt og indgå i indkomståret 2020. Har du en løn, hvor du er tæt på at betale topskat, skal du derfor være opmærksom på, at din indkomst kan komme over topskattegrænsen.

Hvorfor indefryses mine feriepenge?

Feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses. Det gøres for at sikre, at de danske arbejdspladser – offentlige som private – ikke er nødt til at udbetale dobbelte feriepenge, når vi overgår til samtidighed. Langt de fleste virksomheder ville nemlig ikke kunne håndtere at udbetale dobbelte feriepenge til alle ansatte.

Det drejer sig på landsplan om ca. 90 mia. kr., som bliver indefrosset.

Ved at indefryse pengene kan du være sikker på at få feriepengene udbetalt, men dog først når du forlader arbejdsmarkedet. Samtidig får du renter af dine feriepenge, mens de er indefrosset.

De nuværende regler betyder, at du kontinuerligt har ca. 1 års feriepenge til gode enten hos din arbejdsgiver eller hos Feriekonto. Det skyldes, at du optjener feriepenge i kalenderåret til brug for ferieåret, der starter i maj året efter. Og de penge får du ikke renter af, ind til du får dem udbetalt. Så den nye ordning er en forbedring for dig som lønmodtager.

Hvordan kan jeg sikre mig, at jeg får det rigtige udbetalt?

Feriepengene, som indefryses, sikres via Lønmodtagernes Garantifond. Din arbejdsgiver og ATP vil sikre, at du får en opgørelse over de feriepenge som indefryses. Din arbejdsgiver skal senest indberette feriepengene den 31.december 2020. Du kan bede din arbejdsgiver om en opgørelse over de feriepenge, som indefryses. Opgørelsen er dit bevis for, hvor stort et beløb du kan kræve forrentet i indefrysningsperioden, og hvilket beløb du skal have udbetalt, når du stopper med at arbejde på ordinære vilkår på det danske arbejdsmarked.

Husk at sikre dig, at opgørelsen er rigtig: Opgørelsen skal udgøre 12,5 procent af den løn, som du tjente i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Gør den ikke det, skal du tage fat i din arbejdsgiver.

Du kan også kontakte din lokalafdeling, som står klar til at hjælpe.

Hvad er fordelene ved den nye ferielov?

Det er forbundets opfattelse, at der er mange fordele for alle lønmodtagere, men primært for de lønmodtagere, som er nye på arbejdsmarkedet eller genindtrådt efter længere tids fravær.

  1. Samtidighedsprincippet betyder, at du optjener og kan afholde ferie samtidig. For hver måned optjener du 2,08 betalte feriedage pr. måned, og feriedagene kan afholdes umiddelbart efter optjeningen. Dette kommer især de til gode, som er nye på arbejdsmarkedet eller som genindtræder efter lang tids fravær. De får nemlig ret til betalt ferie, allerede i måneden efter de er ansat.
  2. Feriepengene, som indefryses nu, får du renter af, hvorimod de opsparede feriepenge efter den nuværende ferielov ikke forrentes.
  3. Du vil fremadrettet holde ferie med 12,5 % af din aktuelle løn, frem for en tidligere eventuelt lavere løn. Og er du fastlønnet, beregnes dit ferietillæg også af din aktuelle løn.
  4. Som lærling er din mulighed for optjening til garantiferien væsentligt forbedret, og når du er udlært, vil du hurtigere have mulighed for at holde ferie med svendeløn i stedet for med feriepenge af lærlingeløn.
  5. I forbindelse med jobskifte er det lettere og mere gennemskueligt at beregne, hvad du kan holde ferie for i det nye job.
Hvad hvis min arbejdsgiver går konkurs?

Hvis din arbejdsgiver bliver insolvent, er det ligesom hidtil Lønmodtagernes Garantifond (LG) eller TEKNIQs feriegaranti, som skal betale dine feriepenge. Også de feriepenge, som du har optjent under den nuværende ferielov.

Ved overgangen til den nye ferielov indberetter din arbejdsgiver de feriepenge, som skal indefryses, til Ferieinfo. Herefter vil pengene blive inddrevet af LD (Lønmodtagerne Dyrtidsfond) og ATP. Hvis din arbejdsgiver i mellemtiden er gået konkurs, er det i stedet LG, som skal udbetale feriepengene.

Hvis din arbejdsgiver går konkurs, inden feriepengene til indefrysning er blevet indberettet, er det – ligesom ved andre lønkrav – LG eller TEKNIQ, som kravet skal anmeldes til, og som vil skulle indbetale feriepenge til indefrysning.

Kontakt din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål.

Kan jeg holde ferie som plejer?

Det er meningen, at du skal kunne holde ferie som du plejer. Men det kan ikke udelukkes, at ferien skal planlægges mere omhyggeligt end tidligere – særligt hvis du holder ferie på atypiske tidspunkter.

Hvis du fx ønsker at holde en lang ferie i begyndelsen af ferieåret, skal du sikre dig, at du har ferie tilbage til at gøre dette. Alternativt kan du indgå en aftale med din arbejdsgiver om ret til at holde forskudsferie.

Eksempel: Du ønsker at holde tre ugers ferie i september. For at gøre det skal du gemme ferie fra ferieåret før, eller du kan aftale forskudsferie med din arbejdsgiver.