November gav nyt plus i medlemsstatistikken

Tilgang af lærlinge var lidt lavere end i samme måned sidste år, men omvendt var afgangen af svende også mindre

November gav ifølge den nye statistik et plus på 167 medlemmer til Dansk El-Forbund. Tallet dækker over en nettotilgang på 173 lærlinge og en nettoafgang på seks svende.

diagram: medlemsstatistik for november 2019

Tallene bliver typisk justeret efterfølgende, men justeringen vil formentlig ikke blive større, end at måneden vil tegne sig for endnu et pænt plus i statistikken. Dog ikke så pænt som i samme måned året før: I november 2018 var de tilsvarende tal 259 og 53 – hvilket altså gav et ’nettoplus’ på 206.

Generelt ses også en svagt faldende tendens, når det gælder tilgangen af lærlinge (den orange stiplede linje i diagrammet). Til gengæld er der også en tendens til mindre afgang af svende (den blå stiplede linje i diagrammet).

Set over perioden på de seneste 12 måneder har der været til nettotilgang på 801 medlemmer. Det dækker over et ’nettoplus’ på 1328 lærlinge og et ’nettominus’ på 527 svende.

Tallene gøres op på den måde, at ingen tælles med to gange i opgørelsen: Lærlinge tæller som nye medlemmer, når de meldes ind, og når de bliver udlærte, tælles de ikke med igen som en tilgang på ’svendekontoen’. Der vil altid være et vist frafald af svende som følge af skift til andre fagområder, udmeldelse til gule, overgang til pensionisttilværelse eller på grund af dødsfald.