Medlemsudviklingen er fortsat positiv

Både tilgangen af lærlinge og faldet i afgang af svende i Dansk El-Forbund fortsætter den positive udvikling

Gennem det seneste år er Dansk El-Forbund vokset med næsten 2.000 medlemmer. De fleste af de nye medlemmer er lærlinge, der gennem en længere periode i stort tal har meldt sig ind, men også for svendene ser statistikken pæn ud.

diagram medlem 10.07.18

Helt præcist er ’overskuddet’ – altså tilgang minus afgang – gennem det seneste år på 1.993. Overskuddet kommer fra tilgangen af lærlinge, som skyldes dels et øget antal uddannelsesaftaler, dels en målrettet indsats for at organisere de kommende svende.

For svendene er der tale om en afgang, der bliver mindre og mindre. Faktisk har afgangen af svende været dalende måned for måned gennem hele første halvår af 2018.

Der vil altid være en vis afgang af svende: Alderen sætter sin begrænsning for arbejdslivet, og der vil desuden være afgang til andre fag mv.

Dertil kommer, at de mange nye lærlinge ikke tælles med som nye ’svende-medlemmer’, når de skifter status fra lærlinge til svende – den enkelte tæller ikke med i statistikken to gange. Men alligevel er tallet for svendene tæt på neutralt.