Mange nye medlemmer til elektrikernes fagforbund

Fagbladet Elektrikeren: Antallet af uddannelsesaftaler stiger, og det samme gør antallet af lærlingemedlemmer i Dansk El-Forbund

En del fagforbund kæmper med faldende medlemstal. I Dansk El-Forbund (DEF) er situationen den, at antallet af lærlingemedlemmer stiger og stiger og nu har rundet 4.000. Det er fagbladet Elektrikeren, der fortæller om et fagforbund, der evner at tiltrække ikke mindst de unge – de kommende elektrikersvende.

Elektrikeren 04 2018 screen

Tendensen med stigende medlemstal har været der længe, men i april overgik tallet for nye lærlingemedlemmer sig selv. Nettoresultatet – tilgang minus afgang af lærlingemedlemmer – blev i denne måned 326 og er det højeste tal for en enkelt måned i mindst fire år. I alt har tilgangen af lærlinge gennem det seneste år været på netto 1.894.

– Så langt vi umiddelbart kan se tilbage, har vi ikke haft flottere tal for lærlingene, konstaterer næstformand i DEF Jan Jensen, som er ’statistikfører’ på området.

Organisering

Fremgangen skal ses i sammenhæng med dels flere nye uddannelsesaftaler, dels en solid organiseringsindsats, ikke mindst på erhvervsskolerne. DEF arbejder aktivt på begge områder, og de unge ser ud til i stort tal at kvittere positivt for denne indsats.

Også blandt svendene fortsætter medlemsudviklingen en positiv tendens i form af en stadigt lavere afgang, der kommer tættere og tættere på nul. Jan Jensen hæfter sig også ved, at afgangen er stabilt lav.

Der er altid en vis afgang af svende, for eksempel til brancheskift, pension og dødsfald, og medlemstilgangen af nye svende fra tidligere lærlingemedlemmer tæller ikke med i statistikken: Medlemmer tælles ikke med to gange. Den tilgang af svende, der nu næsten neutraliserer den naturlige afgang, kommer altså ’oven i’ tilgangen af nyudlærte svende, der hidtil har stået som lærlingemedlemmer.

Uddannelsesaftaler

De flotte tal kommer som følge af blandt andet en målrettet organiseringsindsats på arbejdspladserne. Det samme gør den store tilgang af lærlingemedlemmer, men dertil kommer, at der indgås flere og flere uddannelsesaftaler på elektrikerområdet.

De seneste tal fra Undervisningsministeriets Praktikpladsstatistik gælder marts, hvor der blev indgået 141 nye aftaler. Tallet for årets tre første måneder er dermed 604. På samme tid sidste år – i marts 2017 – var der indgået 588 nye aftaler.

Stigningen skal ses i lyset af, at udviklingen på området allerede for et år siden var inde i en positiv udvikling: En stigning fra et i forvejen godt udgangspunkt.

Opgørelsen fortæller også, at der i løbet af det seneste år er indgået 2.215 nye uddannelsesaftaler på elektrikerområdet. Ifølge statistikken er det 8,8 procent flere end året forinden.

Læs mere i Elektrikeren på side 6.