Lønstatistik i en CORONA-tid

Der har ikke manglet udfordringer, når lønmodtagerne skulle forhandle løn her i foråret.

De år, hvor der forhandles overenskomster på det private arbejdsmarked, har det altid været svært at forhandle en højere løn lokalt, men det er ikke den eneste udfordring, I har haft lokalt i år.

COVID19-pandemien var årsagen til, at Danmark lukkede store dele af samfundet ned og flere arbejdsgivere inden for el-branchen var i sagens natur bekymret for, om man ville opleve et fald i ordrebøgerne. Samtidig var vi i sagens natur bekymret for, om vi skulle se en kraftig stigning i ledigheden.

Vi så i udgangen af april og maj 2020 ledigheden stige en lille smule, men den faldt hurtig igen hen over sommeren, og har nu stabiliseret sig på lige omkring 1 procent.  

Vi har i samme periode talt med en række af vores tillidsrepræsentanter, hvor de fleste giver udtryk for, at de stadig har travlt og mange opgaver som skal udføres i fremtiden.

De fleste arbejdspladser inden for el-branchen har heller ikke været lukket ned, og byggepladserne kører stadig på fuld damp, ligesom serviceopgaverne.

Det skal dog retfærdighedsvist siges, at der har været elektrikere som har været hjemsendt og på arbejdsfordeling, og der har været afskedigelser undervejs.

Men hvordan udviklede lønnen sig så i foråret?

Det blev til en begrænset lønstigning på kr. 1,54 pr. time og afdelingens gennemsnitsløn bliver derfor på kr. 220,23 pr. time. Vi må konstatere, at der er plads til lønstigninger i fremtiden, da det er en beskeden lønstigning i 2020.

Ser man over en 5-årig periode, er stigningen et væsentligt stykke under den gennemsnitlige stigning på 4,49 kr. pr time.

Har I en klub, kommer vi gerne på besøg og orienterer jer om lokale lønforhandlinger, resultatet på de private overenskomster, nye ferieregler mv.

Har I ikke en klub, kommer vi selvfølgelig også gerne på besøg. Kontakt venligst afdelingskontoret for at booke et møde.

Læs lønstatistikken