Indkaldelse til generalforsamling 6. oktober 2021

Så er det igen ved at være tid til, at vi skal afholde Dansk El-Forbund afdeling Vestsjællands ordinære Generalforsamling 2021.

Så er det igen ved at være tid til, at vi skal afholde Dansk El-Forbund afdeling Vestsjællands ordinære Generalforsamling 2021.

Igen i år har vi lavet en aftale med Ringsted Kongrescenter, der både har overenskomst og plads til os alle.

Vi håber, at du har lyst til at deltage, og bidrage med gode forslag og holdninger, så vi får en engagerende og indholdsrig Generalforsamling. 

Generalforsamlingen 2021, afholdes onsdag den 6. oktober 2021 kl. 17.00 i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted.

Generalforsamlingen er flyttet/udskudt på grund af Corona, fra den 7. april 2021 til den 6. oktober 2021, tidsfrist for indkommende forslag var 29. marts 2021.

Vi spiser lidt lækker buffet kl. 17.00 og Generalforsamlingen går i gang kl. 18.00. Hvis du ønsker at spise buffet, skal du sende en mail til Vestsj@def.dk med navn og medlemsnr. så vi ved hvor mange vi skal bestille mad til.

 

Dagsorden:

Velkomst v/formanden

  1. Valg af dirigent – forslag Benny Yssing, forbundet
  2. Godkendelse af forretningsorden
  3. Valg af stemmetællere – indstilling af stemmetællerformand og 2 fra salen.
  4. Beretning
  5. Årsrapport (Regnskab) 2020
  6. Budget 2021
  7. Indkommende forslag
  8. Valg

8a. Valg af afdelingsformand for 2 år.
Erik Magdal afdelingsformand.

8b. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Hakon Gammeltoft
Henrik Erichsen
Jan Olav Christensen
Lars Kalkerup

8c. Valg af 4 bestyrelsessuppleanter for 2 år.
Leslie Hejbøll Sørensen
Nicki Folkmann Olsen
Torben Ladegård Hansen
Steen Olsen

8d. Valg af lærlinge- og ungdomsudvalgsformand for 2 år.
Christian S. Stokholm

8e. Valg af revisor for 2 år
Susan Elisabeth Lindberg

8f. Valg af revisorsuppleant for 2 år.
Lisa Sjørslev Bendixen

9 Evt.

Forslag/kandidater, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt på mail til vestsj@def.dk, mærket ”generalforsamling 2021”, og med angivelse af, hvilket pkt. forslaget stilles til. Husk også navn og medlemsnr. Forslagene skulle være afdelingskontoret i hænde senest mandag den 29. marts 2021, kl. 8.00.

Vi afholder selvfølgelig generalforsamlingen efter de gældende retningslinjer for COVID-19. Dette kan desværre også betyde, at vi bliver nødt til at rykke generalforsamlingen, hvis evt. nye restriktionerne gør, at vi ikke kan samles.