Afdelingsbestyrelsen

Hvert år afholdes der generalforsamling i afdelingen, her bliver der for 2 år valgt en Formand i ulige år og næstformand i lige år. Derudover er der valgt 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.

Ungdomsudvalget udpeger selv deres bestyrelsesrepræsentant.

 

Afdelingsformand

Erik Magdal

 

Næstformand / Faglig sekretær

Ib Thomsen

 

Bestyrelsemedlem

Lisa S. Bendixen

 

Bestyrelsesmedlem

Christian
Sommer Gejel Jensen

Bestyrelsesmedlem

Claes Dudsinski

Bestyrelsesmedlem

Dan Snell Nielsen

Bestyrelsemedlem

Torben Ladegaard Hansen

Bestyrelsesmedlem

Henrik Erichsen

Bestyrelsesmedlem

Jan Christensen

 

 

 

Ungdomsrepræsentant

Christian Stokholm