”Vores største velfærdsproblem er manglen på faglært arbejdskraft”

Manglen på faglært arbejdskraft er ifølge Socialdemokratiets borgmesterkandidat ved kommunalvalget i Frederikssund Tina Tving Stauning den aktuelt største udfordring på velfærdsområdet i kommunen.

Svaret kommer prompte, når byrådsmedlem i Frederikssund Kommune siden 2002 og Socialdemokratiets spidskandidat ved kommunalvalget i november Tina Tving Stauning bliver spurgt, hvor der aktuelt og i den kommende valgperiode er størst udfordringer i kommunen på velfærdsområdet:

”Det helt store problem på velfærdsområdet i Frederikssund er manglen på faglært arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Og for mig står velfærden øverst på dagsordenen,” siger den 61-årige nuværende 2. viceborgmester i Frederikssund.

Ifølge Tina Tving Stauning er der p.t. mangel på arbejdskraft inden for alle de områder, der kan fastholde og løfte velfærden.

”Det handler for eksempel om personale til plejehjem og mennesker, der kan varetage de mere og mere specialiserede opgaver, der ligger i at tage hånd om ældre mennesker, som kommer hjem efter indlæggelse på hospitalet. Og det handler om uddannet pædagogisk personale til vores institutioner og uddannede folkeskolelærere til skolerne,” siger Tina Tving Stauning.

For at finde frem til løsninger på arbejdskraftmanglen inden for velfærdsområderne kræver det ifølge Tina Tving Stauning blandt andet et endnu tættere samarbejde mellem kommunen og de faglige organisationer. Derudover skal der yderligere fokus på efter- og videreuddannelse, mener hun.

”Og så skal vi have en ledelse, der dels sikrer, at det daglige arbejdsmiljø er så godt, at vi kan holde til at gå på arbejde, dels udviser tillid til de selvstyrende teams, som skal løse opgaverne i samarbejde med hinanden,” pointerer Tina Tving Stauning.

Brug for mere uddannelsesvejledning af unge

Ikke kun på velfærdsområdet, men også inden for håndværksfagene oplever Frederikssund som kommune udfordringer med, at så mange unge fravælger at tage en erhvervsuddannelse. Og det er ikke fordi, der ikke fra politisk side er blevet arbejdet systematisk med at prøve at få flere unge til at tage en erhvervs- og professionsuddannelse. Selvom kommunen ligger i top på dette område, kan der gøres mere endnu, mener den socialdemokratiske borgmesterkandidat.

Blandt andet er der behov for øget vejledning af de unge i skolerne, mener Tina Tving Stauning.

”Jeg tror, der er meget at hente i forhold til vejledningen af de unge, så de bliver mere opmærksomme på de muligheder de har efter grundskolen, når det gælder valg af ungdomsuddannelse af den ene eller anden kaliber. Og så handler det meget om at fortælle dem de gode historier og give dem mulighed for at komme ud at se, hvad de enkelte jobs konkret går ud på. Derfor bør man for eksempel overveje igen at gøre det obligatorisk at komme i erhvervspraktik,” siger Tina Tving Stauning.

Samtidig bør der ifølge Tina Tving Stauning sættes fokus på mere og systematisk uddannelse og opkvalificering af kommunens ledige. For at det kan ske, er det nødvendigt med både tilstrækkelige og mangfoldige ressourcer i jobcentret, mener hun.

”Det er alfa og omega, at jobcentrene både har tilstrækkelige og mangfoldige kompetencer, så medarbejderne reelt får løftet og hjulpet de ledige. Sikringen af dét kræver et tættere samarbejde med de faglige organisationer,” siger Tina Tving Stauning.

Systematisk kontrol for at undgå social dumping

Et andet område, Tina Tving Stauning har meget fokus på, er social dumping og hvordan kommunen kan sikre en endnu bedre udvælgelse af og kontrol med for eksempel sine underleverandører.

For der er, mener hun, stadig for mange eksempler på samarbejder med useriøse virksomheder, der viser sig at underløbe overenskomster og underbetaler sine medarbejdere.

”Jeg synes faktisk, at vi er rigtig gode i Frederikssund til at skrive klare vilkår ind i de kontrakter, vi indgår med underleverandører. Men hvis du spørger, om vi også er gode nok til at kontrollere, om vilkårene reelt bliver efterlevet, er svaret nej. Jeg har set sager, hvor jeg har måttet tage mig til hovedet, når jeg sammen med for eksempel 3F har fundet ud af, hvad der er foregået. Så i min optik er der ingen tvivl om, at vi bør styrke og øge kontrollen. Vi ser i disse år en glidning på arbejdsmarked, der gør, at det er bydende nødvendigt at passe på arbejdsmarkedet og de arbejdsforhold, vi skal have,” understreger Tina Tving Stauning.

Fine ord om klima skal følges op med handling

Også på klimaområdet ser hun gerne, at ambitionsniveauet bliver hævet i Frederikssund Kommune. Politikerne har godt nok allerede vedtaget en klimahandlingsplan, som blandt sigter efter, at driften af kommunen er gjort uafhængig af fossile brændstoffer senest i 2030.

Men for Tina Tving Stauning er det essentielt, at de ambitiøse ord bliver fulgt ud i livet, og at barren hele tiden bliver løftet på klimaområdet.

”Ord er fine, men uden handlinger bliver de ligegyldige. Det er vigtigt for mig, at der hele tiden bliver fulgt op på Klimahandlingsplanens mange gode forslag, der er blevet samlet, og at vi er åbne for andre og flere. Derfor har vi afsat ekstra midler til blandt andet at ansætte fire klimamedarbejdere, der skal samarbejde med de faglige organisationer, erhvervslivet og borgerne om at finde grønne løsninger. Og vi har for et par år siden nedsat et Klimaråd i Frederikssund, som også kommer med indspark fra et bredt spektrum,” siger hun.

”Derudover,” tilføjer hun, ”arbejder vi selvfølgelig med klimaregnskaber og energirenoverer kommunens ejendomme.”

Det er Tina Tving Staunings ønske, at Frederikssund Kommune fremadrettet skal have en linje, der hedder: ”Hvilke konsekvenser har dén og dén politiske beslutning i forhold til klima og miljø?”

”Det er der nogen, der smiler af i dag, men jeg tror, det er nødvendigt, at uanset, om det handler om en jobcentersag, renovering af et hus eller folkeskolens udvikling, skal vi fokusere på konsekvenserne for klima og miljø. I den forbindelse vil det være oplagt også at se på kommunens indkøb: Er vores indkøb grønne nok?” spørger Tina Tving Stauning.

Borgmesteren er borgernes tillidsrepræsentant

På spørgsmålet om, hvordan borgerne i Frederikssund Kommune kommer til at mærke forskellen, hvis det lykkes Tina Tving Stauning og Socialdemokratiet at overtage borgmesterstolen fra Venstres John Schmidt Andersen, lyder hendes svar:

”Jeg tror, man med mig i borgmesterstolen vil opleve større ordentlighed i opgaveløsningen. Vi skal behandle hinanden ordentligt – og det gælder i alt lige fra den service, vi yder borgerne, til den måde, vi agerer over for vores samarbejdsrelationer, blandt andet i fagbevægelsen. Jeg er selv gammel tillidsrepræsentant, og dét at være borgmester ser jeg som borgernes øverste tillidsrepræsentant i kommunen,” siger Tina Tving Stauning.

”Samtidig kommer mit borgmesterkontor til at blive langt mere åbent både for borgerne og de organisationer, der vil byde ind med ideer og tanker. Og endelig vil man opleve mig som borgmester for hele kommunen. Vi er én kommune og skal have et fællesskab om at løfte de områder, der er væsentlige for os alle sammen – uanset om man bor i Ferslev, Slangerup eller Frederikssund Midtby, og uanset om man er ung, handicappet eller har brug for at komme på plejehjem,” fastslår Tina Tving Stauning.