Guldnåleklub

I afdeling Lillebælt er der stiftet en Guldnåleklub. Her kan man være med, når man har opnået 25-års medlemskab af Dansk El-Forbund. Det lange medlemskab bliver påskønnet med en guldnål, heraf klubbens navn.

Om Guldnåleklub Lillebælt

Guldnåleklub Lillebælt blev stiftet ved generalforsamling i afdelingen 13. oktober 2011. Hermed blev den tidligere afdeling 22 Vejle Guldnåleklub nedlagt.

På generalforsamlingen blev de nye love énstemmigt vedtaget. Vi vil ikke komme ind på alle lovene her, men gøre opmærksom på, at kontingentet fremover vil være 150,00 kr. pr. år, og generalforsamlingen afholdes hvert år 2. sidste fredag i november med tilhørende julefrokost.

Bestyrelse: Formand Kristian Eskildsen, kasserer Curd Andersen og næstformand Kjeld A. Jacobsen.

Du kan få kontakt til klubbens formand via dit afdelingskontor.