Valgte 2019

Se hvem der blev valgt ved generalforsamling den 6. maj 2019

Tre faglige sekretærer:

 Niels Bo Nielsen blev enstemmigt valgt

Karen G. Nielsen blev enstemmigt valgt

Renè Gorski blev enstemmigt valgt

      Fire bestyrelsesmedlemmer:

Brian Schrøder blev enstemmigt valgt

Søren Mathiasen blev enstemmigt valgt

Frank Licht blev enstemmigt valgt

Morten Ahrendt blev enstemmigt valgt

Flemming Henriksen blev enstemmigt valgt

På grund af at René Gorski er blevet faglig sekretær, er Flemming Henriksen indtrådt i bestyrelsen hvorfor valget normalt foretages på lige år, men at man skal godkendes på førstkommende generalforsamling – som er nu. Det vil sige, at Flemming skal på valg igen i 2020.

       Seks suppleanter til bestyrelsen:

       Johnny Tindø

       Lars Rask

       Per Kokborg

       Jesper Bak Lsrsen

       Carsten Petersen

       Danni Skov Strange
 

           Tre repræsentanter til aktivitetsudvalget og en suppleant

Jørn Bast – blev enstemmigt valgt

Frank Jürgensen – blev enstemmigt valgt

Vakant.

Suppleant:

Vakant.

 

Tre repræsentanter til uddannelsesudvalgetog en suppleant

Bjarne Felby blev enstemmigt valgt

Michael Vandrup blev enstemmigt valgt

Claus Borup blev enstemmigt valgt

Suppleant:

Vakant

Til den vakante opstilles Carsten Petersen fra Elcon.

Han blev enstemmigt valgt.

 

Fire repræsentanter til SI/MØ-udvalget

  Kristian Faurholt blev enstemmigt valgt

  Jackie Schreiber blev enstemmigt valgt

  Kim H. Nielsen blev enstemmigt valgt

  Niels Siggaard blev enstemmigt valgt

 

To repræsentanter til oplysnings- og organisationsudvalget

          Gert Clemmensen blev enstemmigt valgt

          Jan Petersen blev enstemmigt valgt

 

En bilagskontrollant

          Peter M. Hansen blev enstemmigt valgt
 

Et bestyrelsesmedlem til legatfonden

          Vakant

Afdelingsbestyrelsen indstillede Frank Licht – han blev enstemmigt valgt.

       Repræsentanter til arbejdsmarkedspensionsselskaberne

To personer til Pension Danmark:

Flemming Henriksen blev enstemmigt valgt.

Frank Jürgensen blev enstemmigt valgt.

 

En person til AHTS:

Jesper Bak Larsen

Han arbejder ikke længere under AHTS – generalforsamlingen giver af­delingsbestyrelsen mandat til at vælge en person til AHTS.

   Dette blev enstemmigt tilkendegivet.