Overenskomsten mellem Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund hedder El-overenskomsten

I faktaboxen på side 8 i Lysstyrke fra juni 2020 er der sneget en fejl ind. Det er selvfølgelig ikke Elektrikeroverenskomsten, men El-overenskomsten, der handler om. 

I kan her læse om El-overenskomstens gyldighedsområde:

1) Nærværende overenskomst er en områdeoverenskomst og gældende for permanente arbejdspladser i hele landet.

2) Der er dog mulighed for at udsende elektrikere til enkelte arbejdsopgaver uden for virksomheden f.eks. i forbindelse med arbejdspladsindretning samt reparation og vedligeholdelse af materiel med mere.

3) Ved ansættelse af elektrikere til udførelse af egne byggeopgaver på eller uden for den permanente virk­somhed til udførelse af permanente el-installationer lig det, der udføres af el-installatører, og som har en varighed på mere end 3 dage, er der enighed om, at der mellem virksomheden og Dansk El-Forbund indgås en tiltrædelsesoverenskomst til den mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund gæl­dende overenskomst, såfremt en af parterne kræver det.

4) Der er enighed om, at de i overenskomsten mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund fast­satte regler for lærlinge, også er gældende for nærværende overenskomst.