Oplysnings- og organisationsudvalget (OOU)

Oplysnings- og organisationsudvalget har følgende medlemmer:

Morten Rude, mortenrude@hyldenet.dk
(udpeget af afdelingsbestyrelsen)

Lars Bæk, lab@def.dk
(på valg lige år)

Lars Kræmer, lak@def.dk
(på valg lige år)

Karen G. Nielsen, kgn@def.dk
(orientering)

Gert Clemmensen, gert66@mail.dk
(på valg ulige år)

Søren Jensen, soerenjensen88@gmail.com
(på valg lige år)

Hans Henrik Melvig, hhm@def.dk
(ansat)

Thor Flenskov, tfl@def.dk
(på valg lige år)

Jan Petersen, jap-61@hotmail.com
(på valg ulige år)

Morten Ahrendt, m.ahrendt@hotmail.com
(vælges lige år)

William Sjøberg, william.sjoberg@gmail.com
(lærlingerepræsentant)

Christian Gringer, gringerchristian@gmail.com
(tilforordnet)