Elektrikernes Legatfond

Elektrikernes Legatfond har følgende medlemmer:

Lars Bæk, lab@def.dk
(formand)

Kurt Stilling Larsen, kurt@dv23.dk
(tilforordnet fra Klub Guldnålen)

René Gorski, reg@def.dk - Kasserer
(Udpeget af afdelingsbestyrelsen)

Ole Havmand, cohav@tdcadsl.dk
(udpeget af afdelingsbestyrelsen)

Peter Olsen, rendsager@yahoo.dk
(valgt lige år på generalforsamlingen)

Frank Licht, franklicht@gmail.com
(valgt ulige år på generalforsamlingen)

Per Mortensen, striegler@city.dk
(revisor, valgt af Legatfondens bestyrelse)