Nye overenskomster: Lærlingenes mindsteløn stiger

Medlemmerne stemte ja til OK20. Derfor har alle elektrikerlærlinge fået nye overenskomster

Mindstelønnen for lærlinge på samtlige overenskomster stiger 1.7 % hvert år frem til 2023. Stigningen sker 1. marts. Derudover stiger satserne på eksempelvis overarbejde med 1,6 %. Husk, at stigningen gælder fra 1. marts 2020.

Se lønsatserne på Elektrikeroverenskomsten 

 

Pension fra 18 år

Lærlinge får fra 1. september 2020 ret til pension fra det fyldte 18. år. Hidtil har det kun været lærlinge, der er fyldt 20 år, som har haft ret til pension. Med de nye overenskomster sættes alderen ned til 18 år. Lærlinge, der er fyldt 18 år betaler fra september 2 % af sin løn til pensionsordningen, mens arbejdsgiveren skal betale 4 % af lønnen. Det er dog muligt, at bidraget stiger i løbet af overenskomstperioden. Men kun hvis staten vil medfinansiere gennem den såkaldte AUB-ordning.

Når man er fyldt 20 år, betaler lærlingen 4 % af sin løn i pensionsbidrag, mens virksomheden betaler 8 %. Denne ordning fortsætter, som den hidtil har gjort. 

Fritvalgskontoen stiger

For alle overenskomsterne vil lærlingenes fritvalgskonto også stige gennem de næste tre år.  En fritvalgsordning er en særlig opsparing ved siden af din løn. Den udgør en vis andel af din samlede løn. Du kan få fritvalgsbeløbet udbetalt, få det indbetalt på din pension, holde omsorgsdage for dine børn osv.

Frivalgsopsparing for lærlinge på Elektrikeroverenskomsten

2019 202020212022
4,25 %5,25 %6,25 %7,25 %

Læs mere om din overenskomst på www.okdef.dk