Får jeg løn under ferie?

Ja, som lærling har du ret til betalt ferie. 

Når du er lærling, har du ret til betalt ferie. Men antallet af betalte feriedage i det første år af ansættelsen afhænger af, hvornår du er startet i lære.

Gældende fra 1. september 2020

Er du startet i lære mellem d. 2. september og 31. oktober, har du ret 5 ugers betalt ferie, der knytter sig til det ferieår, som er i gang. Ferien skal være afholdt inden udgangen af december året efter.

Er du startet i lære mellem d. 1. november og 30. juni, har du ret til 3 ugers betalt ferie i hovedferien/sommerferien i det ferieår, som er i gang. Derudover har du 5 dages betalt ferie før hovedferien under virksomhedslukning før hovedferien/sommerferien

Ferieåret løber fra d. 1. september til 31. august året efter.

Du har herudover ret til ferietillæg, som beregnes på baggrund af din faktisk optjente løn i optjeningsåret.

Særligt for sommeren 2020

Vi er i gang med det såkaldte forkortede ferieår. Det betyder, at ferieåret lige nu kun varer fra 1. maj 2020 til 31. august 2020. Da ferieåret er så kort, har lærlinge ret til 16,64 feriedage til afholdes denne sommerperiode. Alle lærlinge har ret til de 16,64 dage, som er betalt ferie. Men hvis du først ansættes efter d. 1. juli 2020, får du ikke ret til betalt ferie, før det nye ferieår starter fra 1. september. 

Ferien skal afholdes, og overføres ikke til det nye ferieår

Du skal du sørge for at afholde de 16,64 feriedage senest d. 31. august 2020. Når du ikke at afholde ferien inden, kan du riskiere at dagene går tabt.

Der er dog særlige undtagelser. Hvis du er det, man kalder ”ferieforhindret”, kan din ferie overføres. Du er fx ferieforhindret, hvis du er på barsel. Kontakt din lokale afdeling for at høre, hvornår noget kan betragtes som ”ferieforhindret”. Du kan også få overført din ferie, hvis virksomheden har varslet, at hovedferien skal afholdes i september.