Det er igen blevet nemmere at få en læreplads, men..

Antallet af ordinære uddannelsesaftaler når sidste års niveau, men stor stigning i SKP blandt de yngste medlemmer vækker bekymring

Det er næppe gået nogens næse forbi, at den nuværende sundhedskrise har ramt mange elektrikerlærlinge hårdt. Tilbage i marts var det kun halvt så mange lærlinge som året forinden, der havde landet sig en læreplads.

Siden da har arbejdsmarkedets parter og regeringen indgået en ambitiøs trepartsaftale, som bruger 3,1 mia. kr. af de ubrugte AUB-midler til lønrefusion for lærlinge. Det ser vi nu effekten af.

Flere i SKP

Samtidig viser en opgørelse, at antallet af SKP-aftaler er mere end fordoblet siden 2015 og er steget markant i 2020. Også de korte aftaler er steget markant siden 2015, men tallene viser, at kurven er knækket i 2020 med et fald i forhold til sidste år.

Vi kæmper for en langsigtet løsning for lærlinge

DEF har også undersøgt, hvordan udviklingen i uddannelsesaftaler fordeler sig på forskellige aldersgrupper. Her ser vi en klar og tydelig tendens, hvor vores yngste medlemmer i aldersgruppen 15-19 år er klart overrepræsenteret i de korte uddannelsesaftaler og i SKP’en.

Overordnet set går det i den rigtige retning, men efterdønninger fra nedlukningen mærkes stadig. Derfor vækker det bekymring at trepartsaftalen udløber ved årsskiftet. Af samme årsag kæmper vi netop nu i forhandlinger med arbejdsgiverne og regeringen for en mere langsigtet løsning for vores lærlinge.