Lønnen i det offentlige bliver reguleret

Husk, at lønnen i det offentlige skal stige 1. oktober 2019.

Det betyder, at stigningen vil udmønte sig med lønudbetalingen for oktober.

Husk på, at dette er en lønregulering, som er blevet besluttet ved overenskomstforhandlingerne i 2018. Lønreguleringen skal sikre, at lønnen som minimum følger samfundsudviklingen. 

Men reguleringen er IKKE en lønforhandling. Det betyder, at du og dine kollegaer derudover også har ret til at få en lønforhandling – og fx bede tillæg, som afspejler nye kompetencer og ansvarsområder.

Lønregulering i kommuner

Reguleringen af grundbeløbet på 1,39 procent træder i kraft 1. oktober 2019.

Reguleringen af grundbeløbene er pr. 31.03.2000-niveau.

Du kan finde en oversigt over de kommunale løntrin på siden om overenskomster i kommunerne.

Lønregulering i regioner

Reguleringen af grundbeløbet på 1,03 procent træder i kraft 1. oktober 2019.

Reguleringen af grundbeløbet er pr. 31.03.2018-niveau.

Du kan finde en oversigt over de regionale løntrin på siden om overenskomster i regionerne:

Lønregulering i staten

På det statslige område vil reguleringen på 0,84 procent fra 1. april 2019 til 1. oktober 2019 træde i kraft.

Reguleringen er udregnet på baggrund af følgende:

  • Reguleringsprocent af løn pr. 1. oktober: 9,4007 (grundbeløb 31.03.2012)
  • Reguleringsprocent af tjenestemandspension pr. 1. oktober: 44,7424 (grundbeløb 31.03.1997)

For at udregne løn og tjenestemandspension efter 1. oktober 2019 skal du gange grundbeløbet med ovenstående reguleringsprocent.

Du kan finde mere om løn i staten på siderne om overenskomster på det statslige område:

Martin Frederichsen

Martin F. Frederichsen

Forbundssekretær
Løn og overenskomst

Christian Elgaard

Christian Elgaard

Forbundssekretær
Løn og overenskomst