Langtidssyge får et godt tilbud fra PensionDanmarks sundhedsteam

Når langtidssyge medlemmer får tilbud om hjælp fra PensionDanmarks sundhedsteam, tager rigtig mange imod tilbuddet. Det hjælper dem til at blive på arbejdsmarkedet

De fleste elektrikere har via overenskomsten deres pensionsordning i PensionDanmark og er dermed også omfattet af pensionsselskabets sundhedsordning.

Når langtidssygemeldte, der har pensionsordning i PensionDanmark, har haft fire ugers sygefravær, får de et brev fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Her bliver de opfordret til at kontakte PensionDanmarks sundhedsteam, og det tilbud tager over 2.000 af PensionDanmarks medlemmer årligt imod.

Alle kan få hjælp

Sundhedsteamet er en del af sundhedsordningen i PensionDanmark. Teamet består af 20 erfarne sygeplejersker og socialrådgivere, der er klar til at hjælpe ved telefonerne. Her rådgiver de om relevante tilbud, som kan bidrage til at få sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet – fx tværfaglige fysiske behandlinger, psykologhjælp eller diagnoseudredning.

- Vi tager en grundig snak med medlemmet, så vi får et realistisk billede af, hvilke fysiske, psykiske og eventuelle andre udfordringer, de står med. Det gør det muligt at hjælpe medlemmerne ud fra deres individuelle situation og derved støtte dem i at komme tilbage på arbejde, forklarer teamleder i sundhedsteamet i PensionDanmark Diana Uldal Koubti, der også opfordrer kollegaer og tillidsvalgte til at bruge sundhedsteamet.

- Hvis du kan se, at din kollega har det dårligt og måske ofte er syg, så er det oplagt at få kollegaen til at tage fat i os.

Ring til sundhedsteamet

Du kan ringe til PensionDanmarks team af sygeplejersker og socialrådgivere på 7012 1335 alle hverdage kl. 8-21.

PensionDanmark giver langtidssyge besked om mulighederne

PensionDanmark sørger for, at langtidssyge medlemmer, der ikke selv er opmærksomme på mulighederne i sundhedsteamet, bliver kontaktet. Det sker via et samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som har registreret medlemmer med mere end fire ugers sygdom. Medlemmerne får automatisk et brev, hvor de opfordres til at kontakte PensionDanmark om mulighederne i sundhedsteamet.