Kontingent

  Dit kontingent afhænger af dit arbejdssted, og om du er svend, ledig eller lærling.

  Det er din arbejdsplads, som afgør, hvilken lokalafdeling du hører til. Arbejder du for eksempel i Slagelse, hører du til afdeling Vestsjælland. Arbejder du i Fåborg, hører du til afdeling Fyn, osv.

  Kontingent
  Lærling

  Som lærling afhænger dit kontingent af, om du er startet i lære, og du derfor modtager løn:

  • Har du ikke en læreplads/uddannelsesaftale, f.eks. hvis du går på grundforløbet eller er i skolepraktik, kan du få gratis medlemskab i fagforeningen. Meld dig ind her.
  • Er du startet i lære, skal du betale lærlingekontingent, så længe du har en læreplads. Her er den hurtigste måde at indmelde sig via vores mobilepay-løsning. Du kan også bruge vores digitale indmeldelsesblanket.

  Begge medlemskategorier inkluderer en gruppelivsforsikring og heltidsulykkesforsikring.

  Bemærk: Hvis du har en uddannelsesaftale, som allerede gælder, mens du går på grundforløb, koster medlemsskabet 167 kroner pr. måned. Medlemsskab er kun gratis, så længe du ikke modtager løn fra en arbejdsgiver.

  Prisen er pr. måned og uden evt. klubtillæg.

   Dansk El-Forbund – Lærling2021
   Med læreplads167 kr.
   Uden læreplads0 kr.

    Når du er lærling og under 30 år, kan du være gratis medlem af a-kassen. Læs mere via linket:

    Svend

    Kontingentet inkluderer også gruppelivsforsikring og heltidssulykkeforsikring. 

    Prisen er pr. måned og uden evt. klubtillæg. 

     Dansk El-Forbund – Svend2021
     Bornholm558 kr.
     Fyn551 kr.
     København635 kr.
     Lillebælt548 kr.
     Midtjylland526 kr.
     Nordjylland524 kr.
     Nordsjælland575 kr.
     Sydjylland491 kr.
     Storstrøm580 kr.
     Vestsjælland607 kr.
     Østjylland523 kr.
     Ledig eller sygemeldt med sygedagpenge

     Modtager du dagpenge eller sygedagpenge, så er du omfattet af forbundets reduktionsordning. Det er en solidarisk ordning, som betyder, at du betaler et lavere kontingent til forbundet under ledighed og sygdom eller andre situationer, hvor du har en indtægt svarende til maksimal dagpengesats eller derunder.

     Kontingentet er pr. måned og er et gennemsnit på tværs af alle lokalafdelinger. Det er inkl. gruppelivsordning og heltidsulykkesforsikring.

     Dansk El-Forbund – Dagpenge/sygedagpenge2021
     Kontingent157 kr.

     Din første opkrævning til Dansk El-Forbund, mens du er ledig, vil dog være på det sædvanlige beløb. Det skal du betale, til gengæld får du kontingentet nedsat med bagudrettet virkning på den efterfølgende kontingentopkrævning. Du har også nedsat kontingent i den måned, hvor du igen kommer i beskæftigelse. Årsagen er sammenkøringen af vores forskellige systemer.

     Vær opmærksom på, at reduktionsordningen ikke har indflydelse på dit kontingent til a-kassen.

     A-kasse

     Prisen er pr. måned. 

     Din Faglige A-kasse2021
     A-kasse-kontingent521 kr.
     Efterlønsbidrag520 kr.

     Kontingentet til a-kassen består af et administrationsgebyr på 153 kr. (2021). Resten er et statsbidrag og et bidrag til ATP, og de fastsættes af staten. Efterlønsbidraget fastsættes af staten.

     Når du er lærling og under 30 år, kan du være gratis medlem af a-kassen. Læs mere via linket:

     Pensionist

     Da Dansk El-Forbund for 2021 skal omlægge sit opkrævningssystem, opkræves der i år kun pensionistgebyr for perioden 1. maj til 31. december 2020 – i alt kr. 133,00.

     Hvis du også er omfattet af heltidsulykkesforsikringen, gælder det samme ved opkrævningen af denne forsikring. Beløbet er på kr. 352,00 for perioden 1. maj til 31. december 2020.

     Bemærk, at Heltidsulykkesforsikringen fra og med 1. januar 2020 har erstattet Fritidsulykkesforsikringen. Derfor er denne forsikring steget med kr. 120,00. Fra kr. 408,00 til kr. 528,00.

     Opkrævningen for 2021 vil blive udsendt medio december 2020, og den vil så dække hele perioden – 1. januar til 31. december. Beløbene forventes fortsat af være kr. 200,00 i pensionistgebyr og kr. 528,00 for heltidsulykkesforsikringen. I alt kr. 728,00 for et helt år.

     Kontingentreduktion

     Dansk El-Forbund bygger på solidaritet. Det betyder, at vi sammen forsøger at hjælpe de medlemmer, som råder over mindst.

     I forbundet er en kontingentreduktionsordning. Det betyder, at alle medlemmer i arbejde betaler til ordningen, så du kan betale mindre i kontingent (ca. 75 % mindre), når du ikke har en indtægt større end de maksimale dagpenge.

     Eksempler på situationer:

     • Ledig med dagpenge eller andre ydelser fra Din Faglige A-kasse (du får automatisk reduktion)
     • Sygedagpenge
     • Feriedagpenge
     • Barsel
     • Mistet dagpengeret
     • På offentlig forsørgelse eller i offentlig jobtræning
     • Visse former for uddannelser
     • Udlandsrejse – uden indtægt
     • Værnepligt (ikke befalingsmænd)

     Udfyld nedenstående blanket eller kontakt lokalafdelingen, hvis du mener, at du har eller har haft ret til kontingentreduktion.


      

     Har du spørgsmål?

     Du er velkommen til at kontakte din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål til kontingent og medlemskab.