Kamp for overenskomst på Femern-byggeri

Dansk El-Forbund deltager med andre byggefagforbund i en principiel faglig konflikt på det milliarddyre statslige Femern-projekt, hvor det hollandske entreprenørkonsortium er løbet fra en overenskomstaftale. Stridens kerne er arbejdstiden

Dansk El-Forbund (DEF) og øvrige byggefagforbund i Bygge- Anlægs- og Trækartellet (BAT-kartellet) deltog onsdag d. 16 september i en stor demonstration ved Rødbyhavn på Lolland. Målet var at vise utilfredshed med, at entreprenøren på et af Danmarkshistoriens største byggeprojekter Fehmarn Belt Contractors (FBC) er løbet fra at indgå en ellers færdigforhandlet overenskomst for arbejderne på Fermern-byggeriet. Der er tale om et statsligt anlægsprojekt til knap 53 milliarder danske kroner, hvor en 18 kilometer lange sænketunnel skal forbinde Danmark og Tyskland.

Flere afdelinger i Dansk El-Forbund var repræsenteret til demonstration på Rødbyhavn for at kræve OK-forhold på Femern-byggeriet. 

Siden en glad og stolt transportminister Benny Engelbrecht i foråret annoncerede opstarten af byggeriet af Femern-forbindelsen til januar 2021, som han kaldte for ’en ny port til Europa og en ny port til fremtidens grønne transportløsninger’, har byggefagforbundene i BAT-kartellet arbejdet for, at byggeriet skal foregå på danske løn- og arbejdsvilkår. Forhandlingerne er foregået mellem 3F, Dansk El-Forbund og øvrige byggeforbund og det hollandske konsortium FBC, der har kontrakt på første etape af Femern-forbindelsen.

Strid om arbejdstid

Efter konstruktive forhandlinger gennem foråret lykkedes det i slutningen af maj parterne at opnå enighed om en overenskomst. Det eneste, der manglede, var en underskrift. FBC, der ikke har ønsket at melde sig ind i Dansk Byggeri og har forhandlet via et advokatfirma, trak i land og ville ikke underskrive alligevel. Herefter er forhandlingerne fortsat uden resultat.

Flere fagligt aktive fra byggefagforbundene i BAT-kartellet var mødt frem for at kræve OK-forhold på Femern-byggeriet. Til venstre med gul vest og hjelm ses sekretariatschef i BAT-kartellet Gunde Odgaard. 

 

Stridens kerne er arbejdstiden, hvor FCB tidligere har stillet krav om vagter på 12 timer 28 dage i træk uden hviledag. Det har fagforbundene ikke villet gå med til, men alligevel har udenlandske arbejdere på projektet knoklet løs i de seneste måneder. Det skyldes, at Arbejdstilsynet har givet FCB tilladelse til arbejdstiderne. Det er ifølge byggefagforbundene sket ’bag om ryggen’ på de faglige organisationer og i stedet via en slags ’interne samarbejdsudvalg’ i de to hollandske selskaber Boskalis og Van Oord, der udgør FBC-konsortiet. Det har vakt dyb undren i fagbevægelsen, at Arbejdstilsynet har givet grønt lys til en arbejdstidsaftale uden om fagforbundene.

I strid med lovgivningen

I DEF’s afdeling Storstrøm er afdelingsformand Dennis Fridthjof, der holdte tale ved demonstrationen, som blev grundigt dækket af medierne, har de faglige organisationer gennem hele forhandlingsforløbet fremført, at man ikke vil indgå en arbejdstidsaftale, uden at der først er indgået en overenskomst.

Afdelingsformand Dennis Fridthjof  var på 'talerstolen' til demonstration ved Rødbyhavn. Talen kan ses via DEF Storstrøms facebookside. 

- Overenskomsten er jo selve grundlaget for at indgå en arbejdstidsaftale, og det er netop overenskomsten, der muliggør og beskriver en dispensation i forhold til arbejdstiden. Desuden ønsker vi ikke at indgå arbejdstidsaftaler, der ligger uden for overenskomsten rammer, uden at de arbejdstagere, som det berører, er inddraget i processen og godkender aftalen, lød det fra afdelingsformanden til demonstrationen på Rødbyhavn. Dennis Fridthjof fortsatte:

- Hvis vi accepterer en arbejdstidsaftale på de her præmisser, så er der ingen tvivl om, at mange andre virksomheder vil kræve tilsvarende regler. Det kan og vil vi ikke gå med til som faglige organisationer. Sidst, men ikke mindst, så vil sådan en arbejdstidsaftale være i direkte strid med lovgivningens regler og praksis.

DEF: Nej til Social dumping

Ifølge næstformand i DEF Jens-Olav Pedersen, der også er næstformand i BAT-kartellet, er striden om Femern-byggeriet en principiel konflikt, der kan få vidtrækkende konsekvenser i form af social dumping.

- Det principielle er, at de her store projekter bliver dækket af overenskomster. Et stort offentligt projekt som det her bør alle være interesserede i foregår under ordnede forhold, så danske arbejdere ikke bliver udkonkurreret af billig udenlandsk arbejdskraft. Det er os alle sammen som skatteydere, der er med til at finansiere projektet, og derfor skal det selvfølgelig foregå på fair vilkår og under ordnede forhold. Vi beklager derfor meget, at FBC er løbet fra en overenskomst, og vi undrer os dybt over Arbejdstilsynets tilladelse. Grunden til at vi har arbejdstidsregler, er jo for at undgå, at folk bliver fuldstændigt slidt op, siger Jens-Olav Pedersen.

Opdateret d. 23. september 2020: 

Fagforbundene i BAT-kartellet arrangerer demonstration foran Arbejdsretten på mandag d. 28. september kl. 13.30-15.00. Det skyldes, at FBC har indkaldt 3F og de øvrige forbund til Arbejdsretten, fordi konsortiet mener, at forbundene har sendt deres konfliktvarsel til det forkerte firma, og at det derfor er ulovligt. Foran Arbejdsretten vil fagligt aktive i fagforbundene vise deres opbakning til den danske model. 

Du kan læse mere og tilmelde dig eventet på facebook HER