Industriens overenskomst (DI)

Overenskomsterne er indgået mellem CO-Industri og Dansk Industri

Overenskomsten omfatter ca. 230.000 ansatte. Heraf er ca. 4.000 medlemmer af Dansk El-Forbund.

Dansk El-Forbund er medlem af CO-industri, som er et samarbejde mellem ni fagforbund. CO-industri forhandler industriens overenskomst på vegne af de ni medlemsforbund.

Industriens funktionæroverenskomst blev første gang aftalt med overenskomstforhandlingerne i 2017.

Find overenskomst, lokalaftaler, dokumenter og links her på siden. Har du spørgsmål, så tal med din tillidsrepræsentant eller kontakt lokalafdelingen.


OK23

Læs om overenskomstforhandlingerne i 2023 på okdef.dk


Mere om Industriens overenskomst
Download overenskomsten

Overenskomsten blev senest fornyet ved overenskomstforhandlingerne i 2020.

Overenskomsten åbner som e-pages. Du kan herefter downloade den.

Ansættelsesaftaler og ferieoverførsel

Brug skabelonerne ved ansættelsen. Så er du sikker på, at ansættelsen følger overenskomsten, og dine rettigheder overholdes.

Brug skabelonen, hvis du skal overføre ferie fra et ferieår til det næste:

Industriens Funktionæroverenskomst

Overenskomsten blev første gang aftalt med overenskomstforhandlingerne i 2017.

Tal med din lokalafdeling om muligheden for at komme på funktionæroverenskomsten.

Bilag 8- og bilag 20-møde

For at du kan begære et bilag 8/20-møde skal følgende være opfyldt:

  1. Mindst én af virksomhederne i entrepriserækkefølgen skal være dækket af industriens overenskomster, da begæringen stiles til en DI-virksomhed
  2. Det skal være udenlandsk arbejdskraft, der udfører arbejdet
  3. Den/de udførende virksomheder skal enten ikke være overenskomstdækket, eller vi skal have en formodning om, at overenskomsten ikke overholdes
English: Industrial Agreement

If you work for a company, which is covered by a collective agreement, you have the same rights as your Danish colleagues. The rights are laid down in the collective agreement.

Øvrige forhold
Barsel

Industriens Overenskomst giver dig bedre barselsvilkår, end dem loven foreskriver.

Få overblik over rettigheder og regler her:

Vejpenge og ude-/rejsearbejde

Overenskomsten sætter rammerne for ude- og rejsearbejde samt vejpenge.

Få overblik over reglerne:

Efter- og videreuddannelse

Er du ansat under Industriens Overenskomst, er du omfattet af Industriens Kompetenceudviklingsfond.

Fonden yder tilskud, hvis du ønsker at efter- eller videreuddanne dig.

Læs mere om fonden og tilskud her:

Opsigelse og afskedigelse

Find opsigelsesvarsel og læs om, hvordan du skal forholde dig ved opsigelse, advarsel og bortvisning.

Tillidsrepræsentant

Er du tillidsrepræsentant under Industriens Overenskomst, kan du finde mere information via linket her:

Lovportal

Som medlem kan du se overenskomst med henvisning til andre kendelser i de enkelte afsnit i El-lovportalen. Du finder link til El-lovportalen her på siden.

Du skal bruge dit medlemsnummer for at tilgå lovportalen.

Øvrige aftaler
PostNord: overenskomst og lokalaftaler

Protokollat mellem Post Danmark og CO-industri om Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for CO-industri i Post Danmark

Slagteriernes arbejdsgiverforening

Tilpasningsforhandling

Protokollat om tilpasningsforhandling mellem Dansk Industri (Slagteriernes Arbejdsgiverforening) og Dansk El-Forbund/Dansk Metal.

Funktionærlignende ansættelsesvilkår

Funktionærlignende ansættelsesvilkår kan aftales individuelt, hvis du udfører særligt betroet/kvalificeret arbejde.

Øvrige aftaler og dokumenter

Industriens Organisationsaftaler