Forberedelser i fuld gang til OK20

Om kun et år skal forhandlingerne til OK 2020 være afsluttet

OK20 OverenskomstforhandlingerDansk El-Forbund er i gang med de indledende forberedelser til overenskomstforhandlingerne i 2020 på det private område.

Som en del af forberedelserne har forbundet brug for dit input til forhandlingerne. I lokalafdelingerne vil det derfor blive muligt at diskutere netop de udfordringer, som I som tillidsrepræsentanter kan se, at forhandlingerne vil bringe. Det er også i din lokalafdeling, at du kan videregive dine ønsker til overenskomsten og forhandlingerne.

Vi vil derfor opfordre til, at du som TR deltager i afdelingens aktiviteter i forbindelse med forhandlingerne. Så har forbundet så bredt et fundament at forhandle på som muligt.

4 fokusområder

I Dansk El-Forbunds Løn- og overenskomstudvalg har man ind til videre valgt fire fokusområder, som forbundet vil være særligt opmærksomme på ved forhandlingerne. De fire fokusområder er:

  • Tryghed i ansættelsen
  • Lærlinges forhold
  • TR’s rettigheder
  • Social dumping

De fire fokusområder er valgt på baggrund af tilbagemeldinger fra lokalafdelingerne. Har du kommentarer til fokusområderne eller andre ønsker til forhandlingerne, er du velkommen til at kontakte din lokalafdeling.

Løn- og overenskomstudvalget er et af flere udvalg nedsat af kongressen. Udvalget skal have fokus på udviklingen af løn og ansættelsesret, overenskomstdækning af el-faget og vikarbranchen samt platformsøkonomi.