Faglig opdatering af ophørte tillidsrepræsentanter

Som noget nyt kan el-branchens kompetencefond give et særligt tilskud til faglig opdatering af tillidsrepræsentanter, der skal til at ophøre som tillidsvalgt i en virksomhed

VIGTIGT: Ansøgninger må tidligst indsendes til EVU mandag den 26. juni 2017 kl. 08.00.
Ansøgninger modtaget før dette tidspunkt vil blive returneret med meddelelse om, at ansøgningen ikke registreres i EVU og bør indsendes igen efter den 26. juni 2017 efter kl. 08.00.

Som noget nyt kan el-branchens kompetencefonden give et særligt tilskud til faglig opdatering af tillidsrepræsentanter, der skal til at ophøre som tillidsvalgt i en virksomhed. Det betyder, at en medarbejder, der har været tillidsrepræsentant i mindst tre år i træk, har adgang til at drøfte muligheden for faglig opdatering med sin virksomhed. Her afklares det, om der er behov for faglig opdatering, og hvordan denne skal finde sted.

I den forbindelse kan parterne aftale opkvalificering og efteruddannelse for medarbejderen og i forlængelse heraf søge Elbranchens Kompetenceudviklingsfond om tilskud efter fondens almindelige ansøgningsbetingelser.

Kan medarbejderen og virksomheden ikke blive enige, kan medarbejderen ansøge fonden om op til tre ugers faglig opdatering. Har medarbejderen været tillidsrepræsentant i mindst seks år i træk, kan medarbejderen søge op til seks ugers faglig opdatering.

Tilskudsbetingelser

  • Medarbejderen kan søge de samme kurser og uddannelser som øvrige ansøgere i Elbranchens Kompetenceudviklingsfond, jf. ansøgningsbetingelser på www.evu.dk.
  • Det er en betingelse, at elektrikeren ikke længere er tillidsrepræsentant i virksomheden.
  • Medarbejderen skal fortsat være ansat i virksomheden.
  • Medarbejderen modtager sædvanlig tidløn af den normale ugentlige arbejdstid under den faglige opdatering.
  • Medarbejderen skal søge om løntabsgodtgørelse. Det drejer sig om VEU-godtgørelse på AMU-kurser og Statens Uddannelsesstøtte (SVU) på akademiuddannelser.

Tilskuddet udbetales til virksomheden efter afslutningen af kurset. Dokumentation for kursusdeltagelse, faktura fra kursusudbyder samt løntab m.m. sendes til EVU på et særligt afregningsskema, der kan printes på evu.dk.