Erhvervsuddannelser mangler fokus på almene digitale kompetencer

Syv kompetenceområder skal ruste eleverne til den digitale fremtid, foreslår institut

Der er risiko for, at elever på erhvervsuddannelserne ikke i tilstrækkelig grad rustes til den digitale fremtid. Det mener Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, der har udgivet en såkaldt behovsanalyse om problemstillingen.

EVA: Skærmdump af opslag i rapport om digitale kompetencer

Erhvervsuddannelserne har haft fokus på de digitale kompetencer, der knytter sig til specifikke erhverv, men det kniber med de almene digitale kompetencer, fremgår det af en omtale på EVA’s hjemmeside. De almene kompetencer er vigtige for at kunne navigere i et samfund, der i stigende grad bygger på de digitale teknologier.

Både i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser er der taget forskellige initiativer i forhold til at styrke elevernes almene digitale kompetencer, men på erhvervsuddannelserne har fokus mere været på de digitale kompetencer, der knytter sig til specifikke erhverv. På baggrund af blandt andet workshops og debatter med relevante aktører peger EVA i behovsanalysen på syv områder, hvor erhvervsskoleeleverne har brug for at få styrket deres almene digitale kompetencer:

  • Forståelse af og refleksion over digitale teknologiers logikker
  • Sikker digital færden
  • Informationskompetencer
  • Læring med digitale teknologier
  • Udvikling af digitale løsninger og digital produktion
  • Digitale arbejdsgange
  • Digital dømmekraft og kommunikation

Selve behovsanalysen er delt op i to hovedafsnit. Første del beskæftiger sig med de almene digitale kompetencer, der er behov for, mens anden del handler om, hvordan erhvervsuddannelserne fremadrettet skal arbejde med området.