Elektrikere: Aftale med udenlandsk virksomhed er et gennembrud

En ny aftale mellem Dansk El-Forbund og Constructel Denmark giver ansatte en stor lønstigning. Desuden sikrer den mod social dumping og åbner for markant bedre organisering af udenlandsk arbejdskraft, mener forbundet

Dansk El-Forbund (DEF) og afdelingen i København har for nylig indgået en ny og omfattende aftale med Constructel Denmark ApS. Den har en indbygget sikring mod social dumping, hvilket virksomheden tillagde stor betydning, og virksomheden kan nu over for sine kunder dokumentere, at samarbejdet med en dansk fagforening sikrer, at arbejdet udføres på danske vilkår samtidig med, at virksomheden bevarer en gunstig konkurrencesituation.

håndtryk og udtaleboble - aftalesymbol

Aftalen indebærer en markant lønstigning til medarbejderne. En beregning viser, at alt inklusive vil de omkring 45 ansatte på elområdet over de næste to år tilsammen få cirka 6,5 mio. kroner mere udbetalt, end de ville få, hvis deres lønforhold var fortsat uændret.

Afdelingen i København har længe været i konstruktiv dialog med virksomheden for at få tilpasset de ansattes vilkår, så niveauet kan sammenlignes med andre virksomheder i Danmark inden for samme område. Nu er det ved fælles indsats lykkedes at formalisere samarbejdet og indgå aftaler, der i løbet af en overgangsperiode sikrer dette løft.

Den nye aftale har to hovedelementer. I det ene skal retten til en årlig personlig lønforhandling hæve det gennemsnitlige lønniveau. Det andet sikrer bundniveauet, så der ikke forekommer løndumping.

Virksomheden har typisk aflønnet flere af de portugisiske medarbejdere tæt på fagets mindsteløn. I forhandlingerne accepterede virksomheden, at grundlønnen skal op på fagets de facto mindsteløn.

Dén grundløn er indført med virkning fra 1. juni 2019 og reguleres årligt. Ingen kan ansættes til en løn under dette niveau, og dermed er der indført et værn mod løndumping. Samtidig blev der aftalt mere fleksibilitet i forhold til virksomhedens tilrettelæggelse af arbejdet, så den bedre kan planlægge de igangværende projekter.

Medarbejderne får endvidere en kompensation for tidligere ansættelsesvilkår et år bagudrettet, som udbetales af afdeling København. Det sker på baggrund af aftaler med den enkelte om medlemskab. Det ventes, at denne del af aftalen vil give en høj organiseringsgrad, hvilket ellers næsten aldrig ses i virksomheder med udenlandske ansatte.

For danske virksomheder betyder aftaler af denne karakter, at de får fair vilkår, når de skal konkurrere om udbud med udenlandske virksomheder. DEF betragter aftalen som et gennembrud: Det er en aftale med mange vindere og ingen tabere.

Virksomheden

Constructel Denmark har opereret i Danmark i en længere årrække og blev i 2017 registreret som dansk virksomhed. Den har fra begyndelsen af sit virke i Danmark haft en tiltrædelsesaftale med DEF for udenlandske virksomheder og har siden 2017 haft en almindelig tiltrædelsesaftale til Elektrikeroverenskomsten.

Virksomheden har medvirket i store projekter for TDC i samarbejde med Huawei og YouSee om udbygning af mobilt netværk, blandt andet 4G-net, og vil være kvalificeret til nye teleprojekter for TDC eller andre udbydere. På el-området beskæftiger virksomheden i øjeblikket godt 45 mand fra Portugal.