DEF og arbejdsgiverorganisationer: Brug trepartsaftalen

Dansk El-Forbund og Tekniq Arbejdsgiverne har indgået en aftale, der opfordrer virksomhederne til at bruge den nye trepartsaftale for at undgå fyringer under corona-krisen. En lignende aftale er indgået på industriens område

- Vi har en fælles interesse i at undgå afskedigelser, så forhåbentlig kan aftalen sikre, at elektrikerne kommer bedst muligt igennem denne ekstraordinært svære situation på arbejdsmarkedet.

 Næstformand i DEF Jens-Olav Pedersen håber, at aftalen mellem DEF og Tekniq Arbejdsgiverne kan bidrage til at forebygge afskedigelser af elektrikere som følge af corona-krisen. Foto: Claus Boesen. 

Sådan lyder det fra næstformand i Dansk El-Forbund (DEF) Jens-Olav Pedersen, efter at forbundet er blevet enig med Tekniq Arbejdsgiverne om en aftale, der skal være med til at forebygge afskedigelser som konsekvens af coronavirusset. I aftalen anbefaler parterne at bruge den for nyligt indgåede trepartsaftale, hvis virksomheden er ramt af nedgang på grund af coronavirus.

Hvis det ikke er muligt at benytte sig af trepartsaftalen, skal man benytte sig af afspadsering, arbejdsfordeling eller hjemsendelse (på dagpenge). Ved hjemsendelse er det aftalt, at medarbejderne kan sendes hjem uden løn og uden personligt opsigelsesvarsel. Til gengæld skal medarbejderen genansættes, når corona-krisen fortager sig, ligesom man bevarer sin personlige anciennitet i ansættelsesforholdet. I hjemsendelsesperioden kan der ikke ske afskedigelser på grund af corona-situationen. På virksomheder med en tillidsrepræsentant skal tillidsrepræsentanten desuden orienteres, inden hjemsendelsen iværksættes.  

DEF har også forhandlet med Dansk Industri gennem CO-industri, hvor en lignende aftale er indgået.

Med trepartsaftalen, der blev indgået d. 14. marts mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i form af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA), indføres en midlertidig lønkompensation for fyringstruede lønmodtagere. Den skal bidrage til at sikre, at COVID-19 ’i mindst muligt omfang rammer danskernes arbejde og levebrød’. Trepartsaftalen gælder for hele virksomheden. Arbejdsgiveren kan altså ikke vælge at anvende den kun for nogle medarbejdere.

Næstformand Jens-Olav Pedersen opfordrer virksomheder, der vil benytte sig af aftalen, til at gøre det på en ’fornuftig måde’ i dialog med medarbejderne.

 - Vi vil selvfølgelig holde øje med, hvordan ordningen bliver brugt. Aftalen kan jo forlænges, hvis der er brug for det, når den udløber den 17. april. Men hvis virksomhederne misbruger ordningen til deres egen fordel, så er det ikke sikkert, at vi vil forlænge. Så kære virksomheder: Brug den nu fornuftigt, så elektrikerne kan komme tilbage, når krisen er overstået, og fortsætte deres gode arbejde, siger Jens-Olav Pedersen.

Aftalen mellem DEF og Tekniq Arbejdsgiverne gælder foreløbig frem til og med den 17. april.

Aftalen mellem CO-industri og Dansk Industri gælder foreløbig frem til og med den 13. april 2020.

Du kan se aftalerne mellem henholdsvis DEF og Tekniq Arbejdsgiverne og Dansk Industri og CO-industri herunder. Du kan desuden holde dig orienteret på def.dk/coronavirus, som opdateres løbende med svar på aktuelle spørgsmål om, hvordan man som elektriker skal forholde sig til situationen omkring coronavirus.