DEF: Erhvervsuddannelser er ikke den direkte vej til nedslidning

I et fælles debatindlæg advarer repræsentanter fra Dansk El-Forbund, HK, Dansk Metal og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier om, at debatten om nedslidning og pensionsalder kan afskrække unge og deres forældre fra at vælge en erhvervsuddannelse

’De seneste ugers debat om tidligere pension for nogle faggrupper kan måske afskrække nogle unge fra at vælge en erhvervsuddannelse.’

Sådan starter et fælles debatindlæg i Politiken d. 19. februar 2019. Indlægget er skrevet i fællesskab af næstformand i Dansk El-Forbund Benny Yssing, forbundsformand i HK Kim Simonsen, forbundssekretær i Dansk Metal Kasper Palm og direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lars Kunov. Du kan læse hele indlægget herunder:

De seneste ugers debat om tidligere pension for nogle faggrupper kan måske afskrække nogle unge fra at vælge en erhvervsuddannelse.

Det bør det ikke, da det langtfra er det sande billede, der bliver tegnet. Nutidens og fremtidens jobs er markant ændret.

Vi sætter ikke spørgsmålstegn ved, at der i dag er mennesker på det danske arbejdsmarked, som er fysisk eller psykisk nedslidte af at gå på arbejde. Tunge løft, vejrlig, dårlige normeringer og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger har belastet dem, og det er op til politikerne at tage stilling til, om der er behov for at ændre deres pensionsvilkår. Det vil vi ikke blande os i - i denne omgang.

Men vi føler, at der er behov for at nuancere billedet af, hvad det i dag og i fremtiden vil sige at være faglært.

I den aktuelle debat er der efter vores mening i for høj grad blevet sat lighedstegn mellem en uddannelse som faglært og udsigten til et arbejdsliv, der vil føre til fysisk nedslidning. Det kan give en misforstået opfattelse af, at det er klogest at holde sig helt fra erhvervsuddannelserne.

Virkeligheden er nemlig forandret.

Der sker heldigvis også fortsat rigtig meget, som skærper kravene til det danske arbejdsmiljø.

Samtidig har der været en voldsom udvikling i en række fag, når det gælder automatisering og digitalisering, til gavn for de involverede medarbejdere.

En række fag og uddannelser er ændret markant, i forhold til hvordan de så ud for 30-40 år siden, da de, der nu nærmer sig pensionsalderen, blev uddannet. Der er fortsat arbejdsfelter, hvor indsatsen kan øges, men det vil ganske givet også finde sted. Automatisering og maskinernes evne til at overtage flere og flere funktioner vil utvivlsomt fortsætte også inden for nye brancher. For eksempel er der sket en hastig udvikling inden for velfærdsteknologi, som år tilbage var ganske ukendt.

Tilsvarende er en række jobs i industrien blevet automatiseret, så medarbejderne i høj grad skal betjene computere og digitale systemer, ligesom omfanget af meget tunge løft er blevet begrænset.

De senere års reformer af erhvervsuddannelserne har samtidig styrket mulighederne markant for at skifte spor i et arbejdsliv.

Det er blevet nemmere at videreuddanne sig og bygge oven på erhvervede kompetencer. På erhvervsskolerne er der også kommet et helt andet og forstærket fokus på bevægelse og sundhed, så eleverne lærer betydningen af, at de også i deres fremtidige arbejdsliv er bevidste om, at de skal passe på deres krop fremover.

Det vil være rigtig ærgerligt, hvis en debat om nedslidning og pensionsalder afskrækker flere unge og deres forældre fra at vælge en af de mange spændende erhvervsuddannelser.

Det vil være uheldigt og dyrt både for den enkelte, virksomhederne og samfundet, som har brug for flere faglærte.

Det vil være rigtig ærgerligt, hvis en debat om nedslidning og pensionsalder afskrækker flere unge og deres forældre fra at vælge en af de mange spændende erhvervsuddannelser.