Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

  Find information om tilskud fra udviklingsfonden.

  Ønsker du at efter- eller videreuddanne dig, kan du læse her, hvordan du søger om tilskud fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond aftalt mellem Dansk El-Forbund og Dansk Byggeri.

  Har du spørgsmål til kompetencefonden eller efter- og videreuddannelse, er du meget velkommen til at kontakte din lokalafdeling, som tilbyder individuel uddannelsesvejledning

  Læs mere om fonden
  Kort om tilskuddet

  Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund har i forlængelse af overenskomstfornyelsen i 2007 etableret Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond.

  Fondens formål er at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i efter- og videreuddannelse.

  Efter seneste overenskomstfornyelse indbetaler virksomheden kroner 520 pr. medarbejder pr. år til Udviklingsfonden.

  Hvem kan få tilskud?

  Medlemmer af Dansk El-forbund, der er ansat på overenskomster med Dansk Byggeri, Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning og tiltrædelsesoverenskomster hertil. 

  Så meget kan du i tilskud

  Tilskuddet fra fonden er for hver medarbejder på 55 kroner pr. time, hvis der under kursusdeltagelsen udbetales løn på minimum 136,50 kroner i timen. Hvis den udbetalte løn er mindre end 136,50 kroner vil tilskuddet blive reduceret. 

  Sådan søger du tilskud

  Det er din arbejdsplads, der skal søge om tilskud til efteruddannelser, kontraktuddannelse og lignende. Det skal virksomheden gøre på www.pension.dk.

  Når virksomheden tilmelder medarbejderen et AMU-kursus på Efteruddannelse.dk oprettes automatisk en ansøgning om tilskud fra Fonden. Ca. hver 14 dag sendes der mails til virksomhederne.

  Når virksomheden har godkendt ansøgningen, vil støtten blive udbetalt til virksomhedens Nem-konto.

  Positivliste – kurser du kan få tilskud til

  Relevant efteruddannelse inden for overenskomstområdet:

  • Alle AMU-kurser
  • Forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk og matematik, digitale færdigheder og engelsk
  • Almen voksenuddannelse (AVU)
  • Byggeriets Leder- og Industrilederuddannelse
  • Akademiuddannelserne i byggeteknologi og byggekoordination.
  • Kompetencevurdering forud for EUV