Vælg arrangementer

Maj 2022

19 Torsdag10:00 El-dre klubbenAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dre klubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland. 

Rymarken 4, kælderen, 8210 Aarhus V. 

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer.  

19 Torsdag12:00 Klub Guldnålen - 50 års...AFD: København
Slut: Torsdag 17:00

Tilmelding via klun guldnålens hjemmeside. 

Guldnaalen-kbh.dk

19 Torsdag16:30 Akkordklubmøde i Randers AFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 21:00

Indkaldelse til vores næste akkordklubmøde, som afholdes torsdag d. 19. maj i fagforeningshuset på Tronholmen 9 i Randers, i bestyrelseslokalet på 1. sal.

Mødet starter klokken 16.30, men vi er på adressen, så I kan bare dukke op, når det passer jer.

Med hensyn til maden, så skal vi have svar senest mandag d. 16. maj klokken 12.00.

Vi håber selvfølgelig som altid på stort fremmøde.

Vel mødt.

 

Dagsorden.

Akkordklubben Midtjylland

DAGSORDEN

 

1.                         Nyt fra formanden

                             - Akkordudvalgsmøde i forbundet.

2.                         Nyt fra afdelingen

                             - Sager vedrørende akkord.

                             - Forslag til kommende Kongres 2022.

                             - Forslag til kommende overenskomstforhandlinger 2022.

3.                         Nye pladser/sager

4.                         Afsluttede akkorder

5.                         Bordet rundt (eventuelt)

6.                         Næste møde.

 

Tilmeld dig her

Punkter til dagsordenen skal sendes til formanden på mail: jonas.dreyer.s@gmail.com

 

23 Mandag08:30 Akkordkursus - Mandag den 23...AFD: Midtjylland
Slut: Mandag 15:00

På Tronholmen 9, 8960 Randers SØ
kl. 8.30 – 15.00 (morgenbrød fra kl. 8.00)
 

Kursuset er tiltænkt akkordholdere og potentielt kommende akkordholdere. Det retter sig både til erfarende, samt den helt nye ”Enterpriseelektriker”
Formålet med Dansk El-Forbunds akkordkursus, er at give deltagerne den grundlæggende forståelse om akkord, samt gennemgå de vigtigste elementer, for gennemførelsen af en akkordsag.

Følgende emne vil bl.a. blive behandlet på kursuset:

 • Indgåelse af en akkord ved alt akkordarbejde skal der udfyldes en akkordseddel, hvad skal denne indeholde?  
 • Timeregnskab/skurbog når en akkord skal afsluttes, skal der laves et akkordregnskab. Til dette regnskab, indgår bl.a. et regnskab over hvor mange timer hver enkelt akkorddeltager har haft. 
 • Fordeling af overskud – hvordan fordeles akkordoverskuddet iht. Overenskomsten og hvilke tidsfrister er der.
 • Ekstraarbejder – det er yderst vigtigt løbene at gøre virksomheden opmærksom på tillægsarbejder, dette skal komme både virksomheden og akkorden til gode.
 • Aftalesedler – hvordan udfyldes en aftaleseddel, og hvad er reglerne vedr. dette.
 • EBA opmålerprogram – små opmåleropgaver.
 • Overenskomsten og Almindelige bestemmelser til EBA – hvordan er spillereglerne.
 • Forudsætninger for akkordarbejde – hvornår ligger noget ude for vores akkordsystem, og hvordan håndteres dette.

Kalkulationer – der vil blive gennemgået eksempler fra nogle kalkulationer så elektrikerne får en grundlæggende forståelse af hvordan de skal læses og forstås-

Du skal medbringe en PC med EBA opmålerprogram installeret. Programmet skal hentes på def.dk/akkord.
Har du brug for hjælp til dette, kan du kontakte Lasse på 20347148 eller Thomas på 21636938

Kurset afholdes på Tronholmen 9, 8960 Randers SØ. Der er forplejning hele dagen og du får dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Undervisere er Lasse Pedersen & Thomas Hald Gorski.

Tilmeld dig her

I tilfælde af afbud, skal der gives besked på 86438246 eller på 97413355 -

 

23 Mandag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

23 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde nr.3 2022AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

Afdelingsbestyrelsesmøde

23 Mandag16:30 Delegeretmøde nr.5AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 19:00

Delegeretmøde til kongres uge 45 2022

23 Mandag17:00 Temamøde - SignifyAFD: Fyn
Slut: Mandag 20:30

Temamødet er aflyst gr. for få tilmeldinger.

 

Dansk El-Forbund & Signify inviterer til temamøde omkring trådløse intelligente belysningsanlæg

I løbet af temamødet vil vi komme omkring følgende emner: 

 
Hvorfor trådløse intelligente belysningsanlæg?
Her vil du få viden omkring det grundlæggende omkring trådløse intelligente belysningsanlæg.
Hvad muligheder er der?
Her vil du få et indblik i, hvor og hvorfor det giver mening at arbejde med trådløse belysningssystemer.
Hvordan programmerer du trådløse intelligente belysningsanlæg?
Her vil du få live demonstration af indreguleringen af et Interact Pro system
Hvad er vigtigst når du laver trådløse intelligente belysningsanlæg?
Her vil du får viden omkring IT-sikkerhed, idriftsættelse, indkøring, forberedelse, struktur, og hvorfor det er så vigtigt med disse elementer, for at sikre at projektet bliver en succes.
Hvor er Signify/belysningsbranchen på vej hen?
Her vil du få viden omkring, hvad dagens og fremtidens belysningsanlæg kan og hvordan Philips ser fremtiden, når det kommer til IoT og digitalisering.
 
Temamødet afholdes mandag den 23. maj 2022 kl. 17:00 på 
Mødefabrikken, Odin Havnepark, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C.
 

Der vil i forbindelse med temamødet blive serveret forfriskninger og et aftensmåltid.

 
Tilmelding er nødvendig - tilmeld dig nederst på tilmelde-knappen
eller ring på telefon 6612 5205. Tilmeldingsfrist 17. maj 2022 kl. 12:00
     
Vi glæder os til at byde dig velkommen til et spændende arrangement.  
23 Mandag18:00 Ekstraordinær...AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 20:00

Alle medlemmer af DEF afd. LLBA er velkomne og der kræves kun tilmelding til spisning.

Mandag d.23 maj 2022 kl. 18.00

Mødet afholdes i afdelingens lokaler på Jens Grøns Vej 20

Generalforsamlingen afsluttes med en fællesspisning, som starter ca. kl.19.00. Her byder afdelingen på en gang varm aftensmad. Hvis du ønsker at deltage i spisningen, er det nødvendigt, at du tilmelder dig. Hvis du kun deltager i generalforsamlingen og ikke i spisningen, kan du bare møde op.

Tilmeldingen til spisningen skal ske til afdelingskontoret senest torsdag d. 19-05-2022 på tlf. 76 42 43 50 mandag til fredag kl. 9.00 - 13.00, eller

via e-mail: lillebelt@def.dk, eller her på siden.

 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Orientering fra afdelingen.

3. Behandling af kongresforslag.

4. Evt.

24 Tirsdag08:00 Seniorklubbens forårsturAFD: Fyn
Slut: Tirsdag 17:30

 

Udflugt til Industrimuseet i Horsens tirsdag den 24. maj 2022,
(bemærk at datoen er flyttet fra den 17. maj 2022, hvor der vil være almindelig klubdag i Seniorhuset.)

Mødetid på Kanalvej 154 Z, ved afdelingskontoret, er KLOKKEN 08.00.

Tilmelding foregår til afdelingskontoret på tlf. 66125205 eller mail fyn@def.dk
Pris 325,- kr. pr. person, du er først registreret når du har indbetalt beløbet på:

Reg.nr. 5391 kontonr. 0434407 - Navn og antal skal påføres overførslen!

Sidste frist for tilmelding er den 8. maj 2022.
For at I kan deltage, skal der være betalt både forbundsgebyr på 200,- kr. og klubkontingent på 220,- kr.

HUSK! Tilmeldingen er bindende.

Dagens program:
Mødetid kl. 08.00 på Kanalvej 154 Z, 5000 Odense C.
 
Fra Kanalvej kører vi mod rasteplads Skærup Øst, hvor vi holder en pause, herfra kører vi mod Industrimuseet i Horsens og når vi har set det, er der spisning på restaurant Dollys, hvor menuen står på stegt flæsk og persilleskov og desserten er citronfromage.
Drikkevarer skal I selv betale.
Når vi har spist, kører vi hjem ad de smukke gamle landeveje, med pause ved Skovgrillen i Middelfart.
 
Forventet hjemkomst på Kanalvej ca. kl. 17.30.

 

Med venlig hilsen
Seniorklubbens Bestyrelse
 

24 Tirsdag17:00 Aflyst TemaaftenAFD: Lillebælt
Slut: Tirsdag 20:00

Aflyst......Aflyst...….Aflyst

 

Dansk El-Forbund & Signify

inviterer til temamøde omkring

trådløse intelligente belysningsanlæg

 

 

I løbet af det spændende arrangement, vil du komme igennem følgende punkter:

Hvorfor trådløse intelligente belysningsanlæg?

Her vil du få viden omkring det grundlæggende omkring trådløse intelligente belysningsanlæg.

Hvad muligheder er der?

Her vil du få et indblik i, hvor og hvorfor det giver mening at arbejde med trådløse belysningssystemer.

Hvordan programmerer du trådløse intelligente belysningsanlæg?

Her vil du få live demonstration af indreguleringen af et Interact Pro system

Hvad er vigtigst når du laver trådløse intelligente belysningsanlæg?

Her vil du får viden omkring IT-sikkerhed, idriftsættelse, indkøring, forberedelse, struktur, og hvorfor det er så vigtigt med disse elementer, for at sikre at projektet bliver en succes.

Hvor er Signify/belysningsbranchen på vej hen?

Her vil du få viden omkring, hvad dagens og fremtidens belysningsanlæg kan og hvordan Philips ser fremtiden, når det kommer til IoT og digitalisering.

 

Der vil i forbindelse med temamødet blive serveret forfriskninger og et lettere måltid.

Tilmelding er nødvendig på telefon 76424350

eller her på siden S.U senest 17-05-2022

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et spændende arrangement.  

25 Onsdag16:00 Akkordklubben AFLYSTAFD: Nordjylland
Slut: Onsdag 20:00

Er du interesseret i akkord så afholder Dansk El-Forbund Nordjyllands Akkordklub 3 faste møder om året, hvor alle er velkommen og kan høre andres erfaringer med opmålte sum-akkorder.

Har du aldring arbejdet på akkord, men har interessen, så deltag i møderne og få afklaret hvordan man kommer i gang.

På mødet vil der kort blive orienteret om:

 • Afsluttede akkorder på EBA.
 • Orientering fra Forbundets Akkordudvalg.
 • Kommende kursustilbud.

Men på mødet er det dig, som sætter dagsorden.

Møderne afholdes fra kl. 16:00 i afdelingens lokaler Hadsundvej 184, 2 sal, Aalborg.

Vel mødt Akkordklubben.

25 Onsdag16:00 Vejledningssamtaler om...AFD: København
Slut: Onsdag 18:00

Uddannelsesvejledning ved Karen Nielsen og Thor Flenskov

30 Mandag16:00 Lokal generalforsamling i FA-...AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 17:00

Tid og sted for generalforsamlingen:
Dansk El-Forbund Lillebælt
Mandag den 30. maj 2022 kl. 16.00
Mødelokaler, Jens Grøns Vej 20, 7100 Vejle

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Beretning
4. Regnskab
5. Forslag
6. Valg af delegerede og suppleanter til delegeretmødet i Din faglige a kasse FA-K
7. Eventuelt

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være forbundskontoret i hænde skriftligt 10 dage før datoen for afholdelse af generalforsamlingen.

 • Forslag skal indeholde tydelig angivelse af navn og medlemsnummer samt hvilken afdeling man tilhører og i hvilken forslaget skal behandles.
 • Mærkes med ”Forslag til FAK” som sendes til:               
  • E-mail: def@def.dk med cc. til kontakt@fa-k
  • Har du spørgsmål til generalforsamlingen i Din Faglige A-kasse, kan du kontakte hovedkontoret på telefon 33 29 70 00.

Hovedbestyrelsen i Din faglige a kasse FA-K indkalder til generalforsamlinger i afdelingerne forud for delegeretmødet, som afholdes i uge 48, 2022. 
Hvis du er medlem af Din faglige a kasse FA-K, har du adgang til generalforsamlingen. Hvis du er i tvivl om, hvilken afdeling du tilhører, kan du se det på dit medlemskort (kun dem, som er medlem af Dansk El-Forbund) eller på din kontingentopkrævning.

For afdelingsbestyrelsen Dansk El-Forbund Afdeling Lillebælt.
Arbejdsmarkedsansvarlig Fagsekretær.
Kjeld Agervig Jakobsen

30 Mandag17:00 Områdemøde i EsbjergAFD: Sydjylland
Slut: Mandag 20:00

 

Så er vi klar til at komme ud i landet og møde jer medlemmer

Denne gang er vi i Esbjerg på afdelingskontoret, Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N

 vi har masser af spændende emner med bl.a.

 • Den Grøn Omstilling, hvordan efter/videreuddanner du dig
 • Resultat af Følger efter El-ulykker, undersøgelsen
 • OK 2023, vær med til at bestemme hvad der skal forhandles om ved næste års overenskomster.

 

Vi er selvfølgelig vært ved lidt mad og drikke

Vi glæder os til at se dig.

31 Tirsdag17:00 Områdemøde i RødekroAFD: Sydjylland
Slut: Tirsdag 20:00

 

Så er vi klar til at komme ud i landet og møde jer medlemmer

Denne gang er vi i Rødekro på afdelingskontoret, Jernbanegade 5 st., 6630 Rødekro

 vi har masser af spændende emner med bl.a.

 • Den Grøn Omstilling, hvordan efter/videreuddanner du dig
 • Resultat af Følger efter El-ulykker, undersøgelsen
 • OK 2023, vær med til at bestemme hvad der skal forhandles om ved næste års overenskomster.

 

Vi er selvfølgelig vært ved lidt mad og drikke

Vi glæder os til at se dig.

31 Tirsdag18:00 FAK generalforsamling FynAFD: Fyn
Slut: Tirsdag 18:45

Hovedbestyrelsen i Din faglige a kasse FA-K indkalder til generalforsamlinger i afdelingerne forud for delegeretmødet, som afholdes i uge 48, 2022.

Hvis du er medlem af Din faglige a kasse FA-K, har du adgang til generalforsamlingen i den afdeling, der dækker dit geografiske område.

Hvis du er i tvivl om, hvilken afdeling du tilhører, kan du se det på dit medlemskort (kun dem, som er medlem af Dansk El-Forbund) eller på din kontingentopkrævning.

Tid og sted for generalforsamlingen:

Dansk El-Forbund Fyn den 31. maj 2022 kl. 18.00

Mødefabrikken, Odin Havnepark,
Lumbyvej 17 F, 5000 Odense C
 
Dagsorden til generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Beretning
4. Regnskab
5. Forslag
6. Valg af delegerede og suppleanter til delegeretmødet i Din faglige a kasse FA-K
7. Eventuelt

 

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen i deres medlemsafdeling, skal være forbundskontoret i hænde skriftligt 10 dage før datoen for afholdelse af generalforsamlingen. Forslag skal indeholde tydelig angivelse af navn og medlemsnummer samt hvilken afdeling man tilhører og i hvilken forslaget skal behandles.

Har du spørgsmål til generalforsamlingen i Din faglige a kasse, kan du kontakte din afdeling eller hovedkontoret på telefon 33 29 70 00.

Formand for Din faglige A kasse FA-K
Benny Yssing
31 Tirsdag19:00 Generalforsamling 2022AFD: Fyn
Slut: Tirsdag 22:00

Dansk El-Forbund Fyn

Der indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag den 31. maj kl. 19.00
Odin Havnepark, Mødefabrikken, lokale 11
Lumbyvej 17F, 5000 Odense C.

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigenter

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse:

a. Fagsekretær Sonny Lund Hansen              (ønsker genvalg)

b. 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
    Torsten Smærup                                            (ønsker genvalg)
    Dennis Skou Pedersen                                  (ønsker genvalg)
    Jan Kirud                                                         (ønsker genvalg)
    Ulrik Andersson                                             (ønsker genvalg)
    Steen Hansen                                                  (ønsker genvalg)

c. 1 bestyrelsessuppleant: Brian Andersen   (ønsker genvalg)

d. 1 Bilagskontrollør: Flemming Jensen        (kan ikke genvælges)

6. Eventuelt

I forbindelse med generalforsamlingen vil der ske indvielse af afdelingens nye fane.

Forslag, herunder forslag til kongressen samt valg til bestyrelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen - senest den 21. maj 2022

Forslag, herunder forslag til valg, vil efter den 23. maj 2022 være tilgængelig på afdelingens hjemmeside www.def.dk/fyn

Kl. 18:30 byder vi på en øl/vand og en sandwich.

På bestyrelsens vegne
Erling Jensen

juni 2022

01 Onsdag17:00 Kongres GeneralforsamlingAFD: Vestsjælland
Slut: Onsdag 21:00

Mere info følger

01 Onsdag19:00 Kongres generalforsamling...AFD: Vestsjælland
Slut: Onsdag 22:00

Så skal vi afholde kongresgeneralforsamling i Dansk El-Forbund afdeling Vestsjælland.

Vi holder kongresgeneralforsamlingen i vores mødelokale. Vi håber, at du har lyst til at deltage, og bidrage med gode forslag og holdninger, så vi får en engagerende og indholdsrig Generalforsamling. 
Kongres Generalforsamlingen 2022, afholdes onsdag den 01. juni 2022 kl. 18.00 På adressen Borgediget 18, 4000 Roskilde.
 
Vi spiser lidt lækker at spise fra kl. 17.30 og Generalforsamlingen starter kl. 18.00. Hvis du ønsker at spise, skal du sende en mail til Vestsj@def.dk med navn og medlemsnr./fødselsdato, så vi ved hvor mange vi skal bestille mad til.
Dagsorden til kongresgeneralforsamling

1)    Valg af dirigent

2)    Valg af stemmetæller.

3)    Godkendelse af forretningsorden

4)    Valg af stemmetællere

5)    Indkommende forslag (bestyrelsen og kongresgruppen indstiller DEF Vestsjællands forslagene den 23. november 2022 efter bestyrelsesmødet)

6)    Valg af 18 kongresdelegerede

7)    Valg af 3 kongressuppleanter.

8)    Evt.

 

Forslag og Valg

Forslag og valg som kongresdelegerede til kongresgeneralforsamlingen, indsende til afdelingen senest søndag den 22. maj 2022 kl. 08.00 på mail vestsj@def.dk mærket kongres2022

Forslagne indsendes med medlemsnr. eller fødselsdato og Navn

 

Bespisning

Hvis du ønsker lidt at spise, tilmeld dig med nedlemsnr. / fødselsdato og navn  

 

OBS: Afd. Formand og ungdomsformand (ungdoms landsudvalgs medlem) skal ikke vælges på DEF Vestsjællands kongresgeneralforsamling.

I alt 20 kongresdelegerede fra afd. Vestsjælland.  

Kongressen afvikles i perioden 08. – 11. november 2022

Bestyrelsen har vedtaget vi køre den 7. november 2022 sidst på eftermiddagen / først på aftenen.

Læs mere om kongressen på https://kongres.def.dk/

 

Kongressen er Dansk El-Forbunds øverste myndighed.

Den bestemmer, hvordan foreningen fungerer og styres.

På Dansk El-Forbunds 33. kongres samles delegerede fra hele det el-tekniske område for at vælge forbundsledelse, debattere forslag og vedtage forbundets love, formål, strategi og handlingsplan for de næste fire år.

Gør din indflydelse gældende, og være med til at styrke fællesskabet

 

02 Torsdag17:00 Firmabesøg til Troldtekt A/SAFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 20:00

For alle lærlinge og unge under 30 år

Er du ligeså nysgerrig som os?
Så kom med os, ud og se Troldtekt A/S indefra, når ungdommen i Dansk El-Forbund -Midtjylland, inviterer dig til fyraftensmøde hos Troldtekt. 
 

Torsdag den 2. juni kl. 17
Østergade 37, Troldhede- 6920 Videbæk

Du får en kort præsentation af virksomheden, og herefter en rundvisning i deres produktion, hvor du kan følge produktet fra de får det ind som træstammer lige fra skoven, til det færdige produkt.

Det vil primært være i deres nyeste produktionslinjer, det er fra 2018 og frem.
I produktionen vil du opleve en stor grad af automation og robothåndtering
 

Der vil være forplejning.

Sidste tilmeldingsfrist er den 25. maj

 

07 Tirsdag17:00 Byklub Randers Sommerfest AFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 20:00
11 Lørdag08:00 GK Skive – NykøbingAFD: Midtjylland
Slut: Lørdag 21:00

Skive-Nykøbing Guldnåleklub
Guldnåle Udflugt 2022 lørdag d. 11. juni

Tilmelding SENEST 29. maj Medlemmer af Skive-Nykøbing Guldnåleklub til:

John Krogh 40 17 87 68 kroghjohn.jk@gmail.com
Aage Christensen 23 46 28 08 el-aage@live.dk

Afbud på grund af sygdom eller lignende lørdag morgen John Krogh 40 17 87 68.

Med venlig hilsen Holstebro og Skive Nykøbing Guldnåleklubber

11 Lørdag08:00 GK HolstebroAFD: Midtjylland
Slut: Lørdag 21:00

Holstebro GULDNÅLEKLUB
GULDNÅLE UDFLUGT 2022 LØRDAG D. 11. JUNI

Tilmelding SENEST 29. maj Medlemmer af Holstebro Guldnåleklub til:

Hans Jørgen Lund Sørensen 50 51 95 23 hjls@mail.dk
Niels Jørgen Kristensen 20 57 52 45 ilognj@kristensen.mail.dk
 

Afbud på grund af sygdom eller lignende lørdag morgen John Krogh 40 17 87 68.

 

Med venlig hilsen Holstebro og Skive Nykøbing Guldnåleklubber

 

11 Lørdag09:00 Klub Guldnålen - Sommertur...AFD: København
Slut: Lørdag 22:00

Sommertur til Sprogø.

 

Tilmelding via www.guldnaalen-kbh.dk

13 Mandag16:00 Temamøde: WiserAFD: København
Slut: Mandag 20:00

Dansk El-Forbund København & Schneider Electric inviterer til temamøde om Wiser – Elektrikerens smarte løsning til hjemmet:

Mandag den 13. juni 2022 kl. 16.00 – 20.00

På programmet:

 • Hvorfor Wiser?
 • Intro til systemet
 • Intro til produkterne
 • Hvordan kommer man i gang?
 • Demo af produkter i APP
 • Sneak peek på kommende produkter
 • Hvilke uddannelsesmuligheder har du? 
 • Wiser e-learning

Der vil blive serveret forfriskninger og et lettere måltid.

Tilmelding er nødvendig.
S.U. senest 10. juni 2022.

13 Mandag17:00 Områdemøde i SønderborgAFD: Sydjylland
Slut: Mandag 20:00

 

 

Så er vi klar til at komme ud i landet og møde jer medlemmer

Denne gang er vi i Sønderborg hos 3F, Lysvang 29A, 6400 Sønderborg

 vi har masser af spændende emner med bl.a.

 • Den Grøn Omstilling, hvordan efter/videreuddanner du dig
 • Resultat af Følger efter El-ulykker, undersøgelsen
 • OK 2023, vær med til at bestemme hvad der skal forhandles om ved næste års overenskomster.

 

Vi er selvfølgelig vært ved lidt mad og drikke

Vi glæder os til at se dig.

13 Mandag17:00 Delegeretmøde Nr. 5AFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:00

Delegeretmøde Nr. 5, afdeling Østjylland 

14 Tirsdag17:00 Temamøde- Randers med SignifyAFD: Midtjylland
Slut: Tirsdag 20:30

I løbet af mødet, vil du komme igennem følgende punkter:

 • Hvorfor trådløse intelligente belysningsanlæg?

Her vil du få viden omkring det grundlæggende omkring trådløse intelligente belysningsanlæg.

 • Hvad muligheder er der?

Her vil du få et indblik i, hvor og hvorfor det giver mening at arbejde med trådløse belysningssystemer.

 • Hvordan programmerer du trådløse intelligente belysningsanlæg?

Her vil du få live demonstration af indreguleringen af et Interact Pro system

 • Hvad er vigtigst når du laver trådløse intelligente belysningsanlæg?

Her vil du får viden omkring IT-sikkerhed, idriftsættelse, indkøring, forberedelse, struktur, og hvorfor det er så vigtigt med disse elementer, for at sikre at projektet bliver en succes.

 • Hvor er Signify/belysningsbranchen på vej hen?

Her vil du få viden omkring, hvad dagens og fremtidens belysningsanlæg kan og hvordan Philips ser fremtiden, når det kommer til IoT og digitalisering.

 

Der vil i forbindelse med temamødet blive serveret forfriskninger og et lettere måltid.

Tilmelding er nødvendig senest 13. juni 2022 kl. 9       

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et spændende arrangement,
tirsdag den 14. juni kl. 17 på Tronholmen 9, 8960 Randers SØ

15 Onsdag17:00 Temamøde - Signify - Trådløse...AFD: Østjylland
Slut: Onsdag 20:30

Dansk El-Forbund Østjylland og Signify inviterer til temamøde omkring trådløse intelligente belysningsanlæg.

 

I løbet af det spændende arrangement, vil du komme igennem følgende punkter:

Hvorfor trådløse intelligente belysningsanlæg?

Her vil du få viden omkring det grundlæggende omkring trådløse intelligente belysningsanlæg.

Hvad muligheder er der?

Her vil du få et indblik i, hvor og hvorfor det giver mening at arbejde med trådløse belysningssystemer.

Hvordan programmerer du trådløse intelligente belysningsanlæg?

Her vil du få live demonstration af indreguleringen af et Interact Pro system

Hvad er vigtigst når du laver trådløse intelligente belysningsanlæg?

Her vil du får viden omkring IT-sikkerhed, idriftsættelse, indkøring, forberedelse, struktur, og hvorfor det er så vigtigt med disse elementer, for at sikre at projektet bliver en succes.

Hvor er Signify/belysningsbranchen på vej hen?

Her vil du få viden omkring, hvad dagens og fremtidens belysningsanlæg kan og hvordan Philips ser fremtiden, når det kommer til IoT og digitalisering.

 

Der vil blive serveret mad til arrangementet. Derfor er tilmelding nødvendigt. 

Du kan enten tilmelde dig her på siden eller ved at kontakte afdelingen på telefon 8675 2500 eller mail ostjylland@def.dk

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen til et spændende arrangement.  

16 Torsdag10:00 El-dre klubbenAFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dre klubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland. 

Rymarken 4, kælderen, 8210 Aarhus V. 

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

Mødet denne dag er aflyst, da der vil være sommerudflugt i stedet.  

16 Torsdag15:30 Akkordklubmøde AFD: København
Slut: Torsdag 18:00

Akkordklubmøde kl. 15.30-.18.00 

Kom til akkordklubmøde i afdelingen. 

Der vil være pølser på grillen.

16 Torsdag16:00 Din faglige A-kasse og DEF...AFD: Nordjylland
Slut: Torsdag 20:00

Din faglige A-kasse - Fa-k afholder Generalforsamling Torsdag den 16. juni 2022 kl. 16,00 på Hadsundvej 184, 9000 Aalborg

og

Dansk El-Forbund afholder Ekstraordinær kongres generalforsamling kl. 17.00 på Hadsundvej 184, 9000 Aalborg

Tilmelding til spisning til den Ekstraordinære kongres generalforsamlingen kl. 17.00 senest den 8. juni 2022 kl. 12,00

Dagsorden

1. Godkendelse af forretningsorden.

2. Valg af dirigent.

3. Godkendelse af afdelingsforslag til kongressen.

4. Suppleringsvalg til kongres suppleant

5. Valg af 1 Hovedbestyrelsesmedlemmer.

 1.   Afdelingsformand Per Skjervedal

6. Valg af Hovedbestyrelsessuppleanter.

 1. 1. suppleant – Næstformand Per Dahl Sørensen

7. Afslutning.

 

 

18 Lørdag09:00 Kongres generalforsamling på...AFD: Midtjylland
Slut: Lørdag 13:00

I år afholdes der kongres generalforsamling på MindboCentret, Skolegade 25, 6990 Ulfborg, der ligger ved siden Thorsminde Strandingsmuseum.
Der serveres formiddags kaffe fra kl.9-10 og frokost fra kl. 12-13- også til hele familien. 

Ta´ familien med - og vi giver formiddagskaffe, frokost og fri entre til Thorsminde strandingsmuseet hele dagen.

Du kan tilmelde hele familien under TILMELD MIG, her kan du tilføje flere deltagere. 

Dagsorden Kongresgeneralforsamling 18. juni 2022

 1. Godkendelse af forretningsorden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Orientering om kongresforberedelserne
 5. Gennemgang og afstemning af afdelingens kongresforslag
 6. Bemyndigelse til kongresudvalg, indstillinger til valg.
 7. Valg af suppleanter
 8. Eventuelt.  
18 Lørdag11:30 A-kasse Generalforsamling AFD: Midtjylland
Slut: Lørdag 12:00

På MindboCentret, Skolegade 25, 6990 Ulfborg fra kl.11.30-12:00

Dagsorden til generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden

3. Beretning

4. Regnskab

5. Forslag

6. Valg af delegerede og suppleanter til delegeretmødet i Din faglige a kasse FA-K

7. Eventuelt

Bilag og indstillinger kommer løbende. 

20 Mandag16:30 Ekstraordinær...AFD: Sydjylland
Slut: Mandag 17:00

 

 

Der indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling i Dansk El-Forbund, afdeling Sydjylland.

Mandag d. 20. juni 2022 kl. 16.30

Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N

Dagsorden:

 1. Godkendelse af forretningsorden
 2. Valg af dirigent
 3. Orientering om kongressen
 4. Vedtagelse af afdelingsforslag til kongressen
 5. Evt.

Forslag til pkt. 4 kan stilles på mødet

Tilmelding nødvendig (senest d. 19.06.22), da vi er vært ved en let anretning.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

20 Mandag17:00 FA-K Generalforsamling...AFD: Sydjylland
Slut: Mandag 18:00

Hovedbestyrelsen i Din faglige a kasse FA-K indkalder til generalforsamlinger i afdelingerne forud for delegeretmødet, som afholdes i uge 48, 2022.

Hvis du er medlem af Din faglige a kasse FA-K, har du adgang til generalforsamlingen i den afdeling, der dækker dit geografiske område.

Hvis du er i tvivl om, hvilken afdeling du tilhører, kan du se det på dit medlemskort (kun dem, som er medlem af Dansk El-Forbund) eller på din kontingentopkrævning.

Tid og sted for generalforsamlingen

Dansk El-Forbund Sydjylland d. 20. juni 2022 kl.: 17:00

Sallingsundvej 6B, 6715 Esbjerg N

 

Dagsorden til generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden

3. Beretning

4. Regnskab

5. Forslag

6. Valg af delegerede og suppleanter til delegeretmødet i Din faglige a kasse FA-K

7. Eventuelt

 

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen i deres medlemsafdeling, skal være forbundskontoret i hænde skriftligt 10 dage før datoen for afholdelse af generalforsamlingen. Forslag skal indeholde tydelig angivelse af navn og medlemsnummer samt hvilken afdeling man tilhører og i hvilken forslaget skal behandles.

Har du spørgsmål til generalforsamlingen i Din faglige a kasse, kan du kontakte din afdeling eller hovedkontoret på telefon 33 29 70 00.

Tilmelding nødvendig da vi er vært ved en let anretning

Formand for Din faglige A kasse FA-K

Benny Yssing

juli 2022

01 Fredag18:30 Varde SommerspilAFD: Sydjylland
Slut: Fredag 22:15

Tag med Dansk El-Forbund Sydjylland

til årets Varde Sommerspil

(skal du tilmelde mere end 1 person klik på Tilføj flere personer)

 

Se hele invitationen her

 

 

21 Torsdag10:00 El-dre klubben AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dre klubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland.

Rymarken 4, kælderen, 8210 Aarhus V. 

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

august 2022

15 Mandag17:00 Delegeretmøde Nr. 6AFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:00

Delegeretmøde Nr. 6, afdeling Østjylland

17 Onsdag10:00 SeniorklubAFD: København
Slut: Onsdag 15:00

Kom til hyggemøde i Seniorklubben onsdag den 2. februar 2022 kl. 10-15.

 

Afdelingen i København

Tikøbgade 9, 2200 København N

17 Onsdag17:00 Netværksmøde afdeling...AFD: Østjylland
Slut: Onsdag 19:00

Netværksmøde for TR / AMR

18 Torsdag10:00 El-dre klubben AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dre klubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland.

Rymarken 4, kælderen, 8210 Aarhus V. 

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

22 Mandag17:00 Akkordklub afdeling...AFD: Østjylland
Slut: Mandag 19:00

Møde i Akkordklubben

23 Tirsdag16:00 Vejledningssamtaler om...AFD: København
Slut: Tirsdag 18:00

Uddannelsesvejledning ved Karen Nielsen og Thor Flenskov

29 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde nr.4 2022AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

Afdelingsbestyrelsesmøde

29 Mandag16:30 Delegeretmøde nr.6AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 19:00

Delegeretmøde til kongres uge 45 2022

september 2022

01 Torsdag16:30 Akkordklubmøde i Randers AFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 21:00

Indkaldelse til vores næste akkordklubmøde, som afholdes torsdag d. 1. september i Fagforeningshuset på Tronholmen 9 i Randers, , i bestyrelseslokalet på 1. sal.

Mødet starter klokken 16.30, men vi er på adressen, så I kan bare dukke op, når det passer jer.

Med hensyn til maden, så skal vi have svar senest mandag d. 1. september klokken 12.00.

Vi håber selvfølgelig som altid på stort fremmøde.

Vel mødt.

Dagsorden.

Akkordklubben Midtjylland

DAGSORDEN

 

1.                         Nyt fra formanden

                             - Akkordudvalgsmøde i forbundet.

2.                         Nyt fra afdelingen

                             - Sager vedrørende akkord.

                             - Forslag til kommende Kongres 2022.

                             - Forslag til kommende overenskomstforhandlinger 2022.

3.                         Nye pladser/sager

4.                         Afsluttede akkorder

5.                         Bordet rundt (eventuelt)

6.                         Næste møde.

 

Tilmeld dig her

Punkter til dagsordenen skal sendes til formanden på mail: jonas.dreyer.s@gmail.com

 

03 Lørdag09:00 Klub guldnålen - Sensommertur...AFD: København
Slut: Lørdag 18:00

Klub Guldnålen tager på sensommertur til Sporvejsmuseet.

 

Tilmelding via www.guldnaalen-kbh.dk

05 Mandag14:00 AMR og TR netværksmøde nr.3AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 17:00

 

Hvis du er valgt som Tillidsrepræsentant eller Arbejdsmiljørepræsentant, så læs videre her.

Vi er i fuld gang med at netværke for jer her i Lillebælt.

Vi bestræber os på at afholde 4 møder årligt, hvor aktuelle emner og hvad der rører sig på virksomhederne tages op.

Der er rig mulighed for vidensdeling og der er noget at hente for både nye og gamle i hvervene.

Indbydelse med program vil blive udsendt når vi nærmer os, men skulle du af en eller anden grund ikke være med på listen, så tøv ikke med at melde dig til her, også hvis du ikke er valgt endnu, men gerne vil høre mere om de 2 tillidshverv.

På dette møde deltager forbundssekretær Lars B. Sørensen 

05 Mandag15:30 AkkordklubmødeAFD: København
Slut: Mandag 18:00

Akkordklubmøde i afdelingen  - Tikøbgade 9

06 Tirsdag17:00 Temamøde - Den grønne...AFD: Østjylland
Slut: Tirsdag 20:00

Temamøde - Den grønne omstilling 

 

 

14 Onsdag10:00 Konference...AFD: Lillebælt
Slut: Onsdag 16:00

Region syd afholder denne dag konference for kongresdelegerede.

Det gælder delegerede fra afdeling: Lillebælt, Sydjylland og Fyn.

 

15 Torsdag10:00 El-dre klubben AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dre klubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland. 

Rymarken 4, kælderen, 8210 Aarhus V. 

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

19 Mandag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

19 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde nr.5 2022AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

Afdelingsbestyrelsesmøde

19 Mandag16:30 Delegeretmøde nr.7AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 19:00

Delegeretmøde til kongres uge 45 2022

19 Mandag17:00 Delegeretmøde Nr. 7AFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:00

Delegeretmøde Nr. 7, afdeling Østjylland

20 Tirsdag17:00 DEF og den grønne omstillingAFD: Nordjylland
Slut: Tirsdag 20:00

Temamøde om "Dansk El-Forbund og den grønne omstilling"

Tirsdag den 20. september 2022 kl. 17.00 – 20.00, på Hadsundvej 184, 9000 Aalborg.

Temamødet vil tegne et billede af el-branchens fremtid i lyset af klimakrisen og mulighederne for et grønnere arbejdsliv på det el-tekniske område.

Temamødet vil pege på både muligheder og udfordringer, som det el-tekniske område og Dansk El-Forbund forventes at står over for i de kommende år, i lyset af den grønne omstilling af energiforbrug og -produktion.

Oplæg holdes at konsulenterne i Dansk El-Forbund Martin Mortensen og Lea Trier Krøll. De vil anlægge en regional vinkel, der er relevant for afdelingen.

Temamødet henvender sig til alle medlemmer.

 

21 Onsdag10:00 SeniorklubAFD: København
Slut: Onsdag 15:00

Kom til hyggemøde i Seniorklubben onsdag den 2. februar 2022 kl. 10-15.

 

Afdelingen i København

Tikøbgade 9, 2200 København N

23 Fredag16:00 Klub guldnålen - 25 års...AFD: København
Slut: Fredag 23:30

Klub Guldnålen holder 25-års guldnålsuddeling

 

Tilmelding via www.guldnaalen-kbh.dk

28 Onsdag16:00 Vejledningssamtaler om...AFD: København
Slut: Onsdag 18:00

Uddannelsesvejledning ved Karen Nielsen og Thor Flenskov

oktober 2022

03 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde nr.6 2022AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 16:30

Afdelingsbestyrelsesmøde

03 Mandag16:30 Delegeretmøde nr.8AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 19:00

Delegeretmøde til kongres uge 45 2022

07 Fredag14:00 Formøde weekend AFD: Midtjylland
Slut: Søndag 12:00

19 Onsdag10:00 SeniorklubAFD: København
Slut: Onsdag 15:00

Kom til hyggemøde i Seniorklubben onsdag den 2. februar 2022 kl. 10-15.

 

Afdelingen i København

Tikøbgade 9, 2200 København N

20 Torsdag10:00 El-dre klubben AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dre klubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland. 

Rymarken 4, kælderen, 8210 Aarhus V. 

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

24 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde nr.7 2022AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 15:00

Afdelingsbestyrelsesmøde

24 Mandag15:00 Delegeretmøde nr.9AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 17:00

Delegeretmøde til kongres uge 45 2022

24 Mandag17:00 Bestyrelsesmøde KongresAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 19:00

Dansk EL-Forbund Vestsjælland

Bestyrelsesmøde Kongres

24 Mandag18:00 GeneralforsamlingAFD: Lillebælt
Slut: Mandag 22:00

Afdelingen afholder ordinær generalforsamling.

Der vil være aftensmad fra kl. 18.00 til 19.00 for alle der tilmelder sig.

Alle medlemmer af DEF afd. LLBA er velkomne og der kræves kun tilmelding til spisning. Dørene lukker efter ringning med klokken, på slaget 19.00

Dansk EL-Forbund, Lillebælt, indkalder til ordinær Generalforsamling.

Mandag d. 24. oktober 2022 kl. 19.00

Mødet afholdes i afdelingens lokaler på Jens Grøns Vej 20

Forslag og forslag til personvalg som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt fremsendes til formanden, senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Spisning.

Generalforsamlingen bliver indledt med en fællesspisning, som starter kl. 18.00. Her byder afdelingen på en gang varm aftensmad. Hvis du ønsker at deltage i spisningen, er det nødvendigt, at du tilmelder dig. Hvis du kun deltager i generalforsamlingen og ikke i spisningen, kan du bare møde op.

Tilmeldingen til spisningen skal ske til afdelingskontoret senest mandag d. 17/10-2022 på tlf. 76 42 43 50 mandag til fredag kl. 9.00 - 13.00, eller

via e-mail: lillebelt@def.dk, eller her på siden.

 

25 Tirsdag16:00 Vejledningssamtaler om...AFD: København
Slut: Tirsdag 18:00

Uddannelsesvejledning ved Karen Nielsen og Thor Flenskov

31 Mandag17:00 Delegeretmøde Nr. 8AFD: Østjylland
Slut: Mandag 20:00

Delegeretmøde Nr. 8, afdeling Østjylland

november 2022

05 Lørdag16:00 Klub Guldnålen - Mortens...AFD: København
Slut: Lørdag 22:00

Klub Guldnålen holder Mortens aften med banko, musik og dansk. 

Tilmelding via www.guldnaalen-kbh.dk

08 Tirsdag08:00 KongresAFD: Lillebælt
Slut: Fredag 13:00

Dansk El-Forbunds 33. kongres afholdes i Århus

Det er ikke muligt at tilmelde sig, siden er blot lavet for at informere om begivenheden.

08 Tirsdag09:00 DEF KongresAFD: Vestsjælland
Slut: Fredag 16:00

Dansk El-Forbubds Kongres

15 Tirsdag15:30 Akkordklubmøde AFD: København
Slut: Tirsdag 18:00

Akkordklubmøde i afdelingen i København - Tikøbgade 9

16 Onsdag10:00 Seniorklub AFD: København
Slut: Onsdag 15:00

Kom til hyggemøde i Seniorklubben onsdag den 2. februar 2022 kl. 10-15.

 

Afdelingen i København

Tikøbgade 9, 2200 København N

17 Torsdag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: Vestsjælland
Slut: Torsdag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

17 Torsdag10:00 El-dre klubben AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dre klubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland. 

Rymarken 4, kælderen, 8210 Aarhus V. 

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer. 

21 Mandag17:00 Akkordklub afdeling...AFD: Østjylland
Slut: Mandag 19:00

Møde i Akkordklubben

23 Onsdag16:00 AkkordklubbenAFD: Nordjylland
Slut: Onsdag 21:00

Er du interesseret i akkord så afholder Dansk El-Forbund Nordjyllands Akkordklub 3 faste møder om året, hvor alle er velkommen og kan høre andres erfaringer med opmålte sum-akkorder.

Har du aldring arbejdet på akkord, men har interessen, så deltag i møderne og få afklaret hvordan man kommer i gang.

På mødet vil der kort blive orienteret om:

 • Afsluttede akkorder på EBA.
 • Orientering fra Forbundets Akkordudvalg.
 • Kommende kursustilbud.

Men på mødet er det dig, som sætter dagsorden.

Møderne afholdes fra kl. 16:00 i afdelingens lokaler Hadsundvej 184, 2 sal, Aalborg.

Vel mødt Akkordklubben.

23 Onsdag17:00 Netværksmøde afdeling...AFD: Østjylland
Slut: Onsdag 19:00

Netværksmøde for TR / AMR

28 Mandag14:00 AMR og TR netværksmøde nr.4AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 17:00

 

Hvis du er valgt som Tillidsrepræsentant eller Arbejdsmiljørepræsentant, så læs videre her.

Vi er i fuld gang med at netværke for jer her i Lillebælt.

Vi bestræber os på at afholde 4 møder årligt, hvor aktuelle emner og hvad der rører sig på virksomhederne tages op.

Der er rig mulighed for vidensdeling og der er noget at hente for både nye og gamle i hvervene.

Indbydelse med program vil blive udsendt når vi nærmer os, men skulle du af en eller anden grund ikke være med på listen, så tøv ikke med at melde dig til her, også hvis du ikke er valgt endnu, men gerne vil høre mere om de 2 tillidshverv.

29 Tirsdag16:00 Vejledningssamtaler om...AFD: København
Slut: Tirsdag 18:00

Uddannelsesvejledning ved Karen Nielsen og Thor Flenskov 

december 2022

01 Torsdag16:30 Akkordklubmøde i Randers AFD: Midtjylland
Slut: Torsdag 21:00

Indkaldelse til vores næste akkordklubmøde, som afholdes torsdag d. 1. december i Fagforeningshuset på Tronholmen 9 i Randers, i bestyrelseslokalet på 1. sal.

Mødet starter klokken 16.30, men vi er på adressen, så I kan bare dukke op, når det passer jer.

Med hensyn til maden, så skal vi have svar senest mandag d. 28. November klokken 12.00.

Vi håber selvfølgelig som altid på stort fremmøde.

Vel mødt.

Dagsorden.

Akkordklubben Midtjylland

DAGSORDEN

 

1.                         Nyt fra formanden

                             - Akkordudvalgsmøde i forbundet.

2.                         Nyt fra afdelingen

                             - Sager vedrørende akkord.

                             - Forslag til kommende Kongres 2022.

                             - Forslag til kommende overenskomstforhandlinger 2022.

3.                         Nye pladser/sager

4.                         Afsluttede akkorder

5.                         Bordet rundt (eventuelt)

6.                         Næste møde.

 

TILMELD DIG HER

Punkter til dagsordenen skal sendes til formanden på mail: jonas.dreyer.s@gmail.com

 

05 Mandag09:00 AfdelingsbestyrelsesmødeAFD: Vestsjælland
Slut: Mandag 16:00

AFDELING VESTSJÆLLAND AFHOLDER BESTYRELSESMØDE

Dette er blot til orientering

 

Indkomne forslag der ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, skal fremsendes til afdelingen senest én uge før mødet afholdes på VESTSJ@DEF.DK

05 Mandag13:00 Bestyrelsesmøde nr. 8 2022AFD: Lillebælt
Slut: Mandag 17:00

Afdelingsbestyrelsesmøde

07 Onsdag12:00 SeniorklubAFD: København
Slut: Onsdag 23:30

Kom til julefrokost i Seniorklubben onsdag den 2. februar 2022 kl. 12-23:30

 

Afdelingen i København

Tikøbgade 9, 2200 København N

15 Torsdag15:30 Akkordklubmøde AFD: København
Slut: Torsdag 18:00

Akkordklubmøde med gløgg og æbleskiver.

 

22 Torsdag10:00 El-dre klubben AFD: Østjylland
Slut: Torsdag 12:00

Møde i El-dre klubben - åbent arrangement for pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland. 

Rymarken 4, kælderen, 8210 Aarhus V. 

Alle pensionistmedlemmer af Dansk El-Forbund Østjylland er velkomne til El-dre klubbens arrangementer.