Arbejdsmiljøpulje til arbejdspladser med under 50 ansatte

Små private virksomheder og selvejende institutioner kan søge om op til 80 % i støtte til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøpuljen.

elektriker på byggeplads

I arbejdsmiljøpuljen kan virksomheden søge om støtte til:

• Autoriseret arbejdsmiljørådgivning, hvor rådgivningen bliver tilpasset jeres konkrete behov. Rådgivningen kan fx bestå i hjælp til at få skabt et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

• Sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdspladsen.

• Leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø, fx hjælpe med tunge løft, og reducere risici for arbejdsulykker.

I kan søge om op til 500.000 kr. og kan søge om op til 80% af udgifterne i støtte

Puljen uddeler 105 millioner om året fra 2021-2023, og ansøgere, der lever op til puljens betingelser, får støtte efter først til mølle-princippet. Så det er vigtigt at komme i gang med at ansøge.

Mere om arbejdsmiljøpuljen
HVEM KAN SØGE?

• Alle private virksomheder med op til 50 ansatte (fuldtidsstillinger)

• Selvejende institutioner med op til 50 ansatte (fuldtidsstillinger)

• Hvis man har et selvstændigt CVR-nummer

HVORDAN KAN DU SAMARBEJDE MED DIN LEDER OG KOLLEGER OM PROJEKTET?

Undersøg om din leder har hørt om Arbejdsmiljøpuljen. Hvis ikke, fortæl ham eller hende om de gode muligheder, der er for at få hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet.

Det er vigtigt, du som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) inddrager dine kolleger så tidligt som muligt. Sammen med dem kan du finde ud af, hvor det vil være relevant at sætte en arbejdsmiljøindsats i gang.

Du kan som AMR få stor indflydelse på, hvad din virksomhed prioriterer at søge økonomisk støtte til. Din virksomheds arbejdsmiljø-organisation (AMO) skal nemlig skriftligt bekræfte at have været inddraget i projektet, inden ansøgningen bliver sendt ind.

HVEM KAN HJÆLPE DIG OG VIRKSOMHEDEN MED ANSØGNINGEN?

Dansk El-Forbund er parat til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til Arbejdsmiljøpuljen og ansøgningen. Kontakt os for yderligere oplysninger.

Har I brug for yderligere hjælp til selve ansøgningen, kan I bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver og skrive udgiften på budgettet i ansøgningen.

Listen over autoriserede arbejdsmiljørådgivere kan også ses på Arbejdstilsynets hjemmeside AT.dk.

Hvor kan du finde mere information?

Du kan:

• deltage på et de kommende webinarer eller lokale fyraftensmøder rundt i landet. Spørg om oplysninger om møderne i fagforeningen eller søg oplysninger under AM-arrangementer på fho.dk

• finde vejledningsmateriale, ansøgningsskemaer og eksempler på indsatser, der lever op til puljens betingelser, på Arbejdstilsynets hjemmeside AT.dk.

Webinar om arbejdsmiljøpuljen den 9. december 2021

Invitation til tillidsvalgte, lokalafdelinger og forbund:

Webinar: Arbejdsmiljøpuljen – bliv inspireret!

Deltag på webinar, og få inspiration til jeres ansøgning. 
På webinaret vil du kunne høre om erfaringerne fra virksomheder i tre brancher, der har fået støtte fra Arbejdsmiljøpuljen.

•    Velkomst og introduktion / v. Jesper Dragsbæk, Konventum.
•    Arbejdsmiljøpulje – grib mulighederne / v. Morten Skov Christiansen, næstformand FH.
•    Erfaringer fra Bygge & anlæg
•    Erfaringer fra private og selvejende
•    institutioner
•    Erfaringer fra industri og service
•    Erfaringer med projekter i Arbejdsmiljøpuljen
•    Oplæg fra autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Arrangementet foregår online torsdag d. 9. december 2021, kl. 16:30-18:30.

Tilmelding senest mandag d. 6. december.

Arrangør: FIU og Konventum