Arbejdsløs? Tag på efteruddannelse!

Gode råd til jobsøgning og jobskifte i ny rapport om virksomhedernes rekruttering

rekruttering ledighed

Hvis man har været arbejdsløs i en længere periode, er der væsentligt større chance for at komme til jobsamtale, hvis man har brugt tiden på efteruddannelse, end hvis man ’bare’ har været jobsøgende i perioden. Frivilligt, samfundsnyttigt arbejde batter heller ikke for alvor.

Det fremgår af ’Rekrutteringsanalysen 2021’ fra Konsulenthuset ballisager. Analysen indeholder blandt andet statistikker over, hvad virksomhederne foretrækker og deres typiske adfærd i rekrutteringsprocessen. Der er tale om generelle tendenser, og den indeholder ikke specifikke tal om eksempelvis elektrikere.

I den seneste analyse – der i øvrigt er en 10 års jubilæumsudgave – er der fokuseret på

  • Populære rekrutteringskanaler
  • Attraktive kompetencer i fremtiden
  • LinkedIn i rekrutteringsprocessen
  • Rekruttering af lederprofiler
  • Gode råd til branche-skift

Et af de spørgsmål, der er stillet virksomhederne, er altså ’Hvordan bruger man bedst en periode uden et regulært job?’ Her får svarmuligheden ’Været i relevant efteruddannelse’ klart flest positive reaktioner i forhold til, hvad der stiller en kandidat bedst. Omvendt får ’Været jobsøgende fuld tid’ færrest positive reaktioner.

Stillingsopslag og digitale netværk

Analysen viser også, at stillingsopslag fortsat er den mest anvendte form, når virksomhederne rekrutterer. De tre mest anvendte rekrutteringskanaler i 2021 var henholdsvis opslåede stillinger (79 procent), LinkedIn (58 procent) og netværk (54 procent). Det er klart de store private virksomheder, der benytter sig mest af LinkedIn.

Brugen af LinkedIn som rekrutteringskanal har generelt været stigende gennem en årrække. Bemærkelsesværdigt er det måske også, at rekruttering gennem Jobcenter ligger i bunden med 17 procent – kun ’eksterne CV-databaser’ ligger lavere med syv procent.

Om LinkedIn fortæller analysen, at det er første gang i Rekrutteringsanalysens historie, at det digitale netværk overhaler det analoge netværk: ”Digitale medier (LinkedIn 58 procent og Facebook 31 procent) har aldrig været anvendt i så høj grad som i 2021.”

Uopfordrede ansøgninger

Lidt færre virksomheder end tidligere ansætter medarbejdere efter uopfordrede ansøgninger, men det forekommer dog fortsat i ret stort omfang. Her er der lidt forskel på mindre og større virksomheder: Mens mindre private virksomheder gerne vil have en e-mail, foretrækker de store, at ansøgningen sendes gennem deres hjemmeside/rekrutteringssystem.

Det fremgår ikke umiddelbart af analysen, om der er forskelle mellem eksempelvis håndværks-, industri- og servicevirksomheder. Der skelnes mellem offentlige og private virksomheder og store og små. Af øvrige overskrifter fra analysen kan nævnes ’Attraktive kompetencer i fremtiden’, ’Hvilke lederegenskaber vægter virksomhederne og medarbejderne?’ og ’Gode råd til ’brancheskiftere’.

Konsulenthuset ballisager beskriver sig selv som en landsdækkende HR-virksomhed, der er specialister i professionelle matchprocesser mellem kandidater og virksomheder.