Arbejdsgivere: Drop korte aftaler

De korte uddannelsesaftaler kan føre ressourcespild, lyder det i opfordring til installatørerne

I Dansk El-Forbund er der glæde over den snart langvarige stigning i antallet af nye uddannelsesaftaler på elektrikerområdet – senest udtrykt i tallene for november 2018. Glæden er er dog iblandet ærgrelse over, at også andelen af korte aftaler gennem en lang periode har været stærkt stigende: Blandt andet medfører de ofte usikkerhed og manglende fokus og dermed et dårligere uddannelsesforløb for den enkelte lærling.

skærmdump af opslag i Tekniqs medlemsblad Electra nr. 1-19

Nu opfordrer installatørerne organisation Tekniq klart sine medlemmer til at satse på ’hele’ aftaler i stedet for korte. Under overskriften ”Drop de korte aftaler” hedder det i en artikel i medlemsbladet Electra, at det er en fordel for både lærlinge og virksomheder at indgå aftaler, der dækker hele uddannelsen. Underdirektør Tina Voldby siger blandt andet:

– De korte uddannelsesaftaler betyder, at de unge risikerer at skulle på jagt efter lærepladser flere gange under deres uddannelse og skal bruge ressourcer på dét i stedet for at fokusere 100 procent på at blive dygtigere til deres fag. (…) For virksomhederne gælder det om at knytte lærlingene tættere til sig, så de også har lyst til at blive, når svendebrevet er i hus. Samtidig har man med en længere uddannelsesaftale langt større mulighed for at præge den enkelte lærling og styrke vedkommendes kompetencer på en måde, der kommer virksomheden til gode.

Opfordringen fra underdirektøren suppleres i Electra med en artikel om EL:CON, der for tre år siden besluttede kun at indgå uddannelsesaftaler, der dækker den fulde læretid. Det har både sikret en stabil strøm af nye medarbejdere og dygtigere ledere, hedder det.