Uenighed forsinker lønstigning til lærlinge

Den aftalte stigning i lærlingeløn er udskudt på grund af uenighed mellem forhandlingsparterne.

Lærlingeløn i staten steg alligevel ikke som aftalt pr. 1. oktober 2018. Det skyldes, at forhandlingsparterne OAO og Moderniseringsstyrelsen ikke er enige om beregningsgrundlaget.

I forliget 2018 i Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) aftalte parterne, at lærlinges løn i staten skulle reguleres pr. 1 oktober 2018, så de svarer til lønningerne på det private arbejdsmarked. Men dette er altså endnu ikke sket.

Lønforskel mellem hovedstad og provins

På det statslige overenskomstområde har man aftalt en forskel i løn for lærlinge i henholdsvis hovedstad og provins. Det skal der fortsat være efter reguleringen af lærlinges løn i henhold til CFU-forliget 2018.

Men i overenskomster for det private arbejdsmarked er der derimod en fælles sats for lærlinge i hovedstad og provins.

Den forskel giver nogle problemer, som parterne i øjeblikket forhandler.

Dansk El-Forbund kan desværre ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvornår en aftale er på plads, og hvornår lærlingelønnen i staten bliver reguleret. Men når forhandlingerne er afsluttet, vil du som tillidsrepræsentant blive orienteret.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lokalafdeling.