Sygedagpenge når du er i job

Selvom du har et job, kan der være tilfælde, hvor du ikke har ret til løn under sygdom. I stedet kan du få sygedagpenge fra enten din arbejdsgiver eller fra din kommune.

For at få sygedagpenge fra enten til arbejdsgiver eller din kommune er der en række betingelser, der skal være opfyldt.

Sygedagpenge fra din arbejdsgiver

Hvis du hverken er funktionær eller omfattet af en overenskomst, skal din arbejdsgiver udbetale sygedagpenge til dig i 30 kalenderdage fra din første sygedag.

For at få sygedagpenge fra din arbejdsgiver er det en betingelse, at du har været ansat uafbrudt i 8 uger før fraværet, og at du samtidig har været beskæftiget i mindst 74 timer.

Sygedagpenge fra din kommune

Hvis du ikke har været ansat uafbrudt i 8 uger før fraværet med mindst 74 timers beskæftigelse, så har du hverken ret til løn eller dagpenge fra din arbejdsgiver. I stedet kan du få udbetalt sygedagpenge fra din kommune.

For at få sygedagpenge fra din kommune er det en betingelse, at du opfylder beskæftigelseskravet. Det vil sige, at du:

  • Er i beskæftigelse
  • Har været i beskæftigelse i mindst 240 timer inden de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag
  • Har været beskæftigelse i mindst 40 timer hver måned i fem de seneste af seks afsluttede kalendermåneder

Sygedagpenge ved arbejdsskade

Hvis din sygdom skyldes en arbejdsskade, skal du ikke opfylde beskæftigelseskravet. Har din arbejdsgiver kun pligt til at betale sygedagpenge til dig i 30 dage, så overtager kommunen ansvaret og udbetaler sygedagpenge til dig, når de første 30 dage er gået.

Så længe kan du få sygedagpenge

Som hovedregel kan du få sygedagpenge i 22 uger. Det er derfor vigtigt, at du så vidt muligt fastholder kontakten til arbejdsmarkedet.

Der er mulighed for at få sygedagpengene forlænget på særlige betingelser. Det er kommunens pligt at vurdere, om der er mulighed for forlængelse.

Hvis dine sygedagpenge stopper, og du fortsat er syg, har du ret til et jobafklaringsforløb. Under jobafklaringsforløbet modtager du såkaldt ressourceforløbsydelse, som svarer til kontanthjælpsniveau. Dog sker der ikke modregning af ægtefælles indtægt.

Nedsat kontingent og sygedagpenge

Når du modtager sygedagpenge, er du omfattet af forbundets reduktionsordning. Det betyder, at du skal betale et lavere kontingent.

Vi reducerer automatisk dit kontingent, når vi får besked om, at du modtager sygedagpenge. Er dette ikke sket, er du velkommen til at søge om kontingentreduktion:

Yderligere information

Kontakt din lokalafdeling i Dansk El-forbund, hvis du har brug for hjælp.