Reglerne for løn og arbejde i juledagene

Som udgangspunkt har du ret til fri juleaftensdag. Og bliver du kaldt på arbejde, skal du have tillæg.

Der gælder forskellige regler for frihed og løn juleaften og nytårsaften. Her har vi beskrevet de mest almindelige. Men er du i tvivl, skal du kontakte din lokalafdeling.

Juleaftensdag falder i år på en mandag, og det betyder, at den kan betragtes som en søgnehelligdag. En søgnehelligdag er helligdage, som falder på en normal hverdag.

Er du ansat i det private, vil du som udgangspunkt have ret til fri juleaftensdag, og dagen finansieres som regel af fritvalgskontoen.

Særligt for elektrikeroverenskomsten

Retten til fri juleaftensdag er forhandlet gennem overenskomsten. Er du og dine kollegaer omfattet af Elektrikeroverenskomsten, finansieres fridagen den 24. december af SH-/fritvalgskontoen. Du får udbetalt kr. 1.000 kr. fra kontoen.

Bliver du eller en kollega bedt om at arbejde den 24. december eller en anden søgnehelligdag, skal I have normal løn med overtidstillæg, samt à conto-beløbet på de 1.000 kr.

Der gælder ingen særlige regler for nytårsaftensdag (31. december).

Særligt for Industriens overenskomst

Retten til fri juleaftensdag er forhandlet gennem overenskomsten. Når du er ansat under Industriens Overenskomst, skal fridagen den 24. december finansieres af Fritvalgs Lønkontoen. Du bestemmer selv, hvor meget du vil have udbetalt.

Der kan være særlige forhold på arbejdspladsen, som gør det nødvendigt at arbejde juleaftensdag. Det kan f.eks. være skifteholdsarbejde. Bliver du eller en kollega bedt om at arbejde den 24. december, skal du have overarbejdsbetaling. Kontakt din lokalafdeling, hvis du er i tvivl om reglerne.

Der gælder ingen særlige regler for nytårsaftensdag (31. december).

Særligt for offentligt ansatte

Hvis du er ansat inden for det regionale og kommunale område, har du og dine kollegaer fri fra kl. 12.00 den 24. og den 31. december. I får løn for hele dagen. I kan dog have lokale aftaler, der siger noget andet.

Hvis du er ansat i staten, er hverken den 24. eller den 31. december en fridag. Du får dog overarbejdsbetaling, for hver time du arbejder efter kl. 14 den 24. december.

Kontakt din lokalafdeling, hvis du er i tvivl om reglerne.

Martin Frederichsen

Martin F. Frederichsen

Forbundssekretær
Løn og overenskomst

Christian Elgaard

Christian Elgaard

Forbundssekretær
Løn og overenskomst

Ole Tue Hansen

Ole Tue Hansen

Forbundssekretær
Løn og overenskomst

Lars Johansen

Lars Johansen

Forbundssekretær
Løn og overenskomst