Overenskomster

En af forbundets hovedopgaver er overenskomstforhandlingerne, som skal forberedes og gennemføres

Dansk El-Forbund har ca. 70 forskellige overenskomster, der dækker meget forskellige virksomheder. Sammen med TEKNIQ og Schultz har vi udviklet en samlet oversigt over overenskomster og fortolkning/voldgiftskendelser. Oversigten hedder El-Lovportalen og du finder link til den her på siden. Du skal logge ind med dit medlemsnummer for at tilgå lovportalen.

En anden væsentlig opgave for Dansk El-Forbund er behandling af faglige problemer. Igennem det fagretlige system løser vi uoverensstemmelser, der kan opstå på din arbejdsplads. Uoverensstemmelser bliver løst på mæglingsmøder, organisationsmøder, faglig voldgift, fællesmøder eller arbejdsretsmøder.

De sager, som vi behandler, drejer sig bl.a. om opsigelse, akkordaftaler, lokalaftaler, arbejdsnedlæggelser, pension, ferie, udearbejde, virksomhedsoverdragelser, udlandsarbejde osv. En stor del af de faglige sager kommer ikke til forbundet, men løses i de lokale afdelinger.