Lokale uddannelsesudvalg

De lokale uddannelsesudvalg på skolen giver dig mulighed for at få indflydelse på din uddannelse.

På alle skoler, som udbyder elektrikeruddannelsen, er der et lokalt uddannelsesudvalg (LUU). Det lokale uddannelsesvalg varetager forskellige opgaver, som har indflydelse på skolens uddannelser.

I LUU sidder arbejdsmarkedets parter – herunder også Dansk El-Forbund. I udvalget sidder også en repræsentant fra skolens ledelse og en fra lærergruppen. Derudover har lærlingene på skolen også en repræsentant i udvalget. Repræsentanten er lærlingenes ”talerør” og deres mulighed for få indflydelse på uddannelsen og undervisningen.

Udvalgene mødes 4 gange om året.

Udvalgets arbejdsopgaver

LUU varetager forskellige arbejdsopgaver, bl.a.:

  • Godkender de lokale undervisningsplaner herunder bedømmelsesplaner. Det er de planer, som ligger til grund for uddannelsens indhold og gennemførelse.
  • Rådgiver skolen i spørgsmål, der vedrører uddannelsen
  • Er "bindeleddet" for samarbejde mellem skolen og det lokale arbejdsmarked

Dansk El-Forbund dækker løntab for svende og lærlinge i forhold til gældende regler, når de deltager til LUU-møderne.

Særligt for lærlinge i LUU

Er du interesseret i at blive en del af LUU, så forhør dig på din skole om muligheden.

Hvis du allerede er lærlingerepræsentant i LUU, så anbefaler Dansk El-Forbund, at du i skolens lokaler hænger en seddel med navn og kontaktoplysninger. Så kan andre lærlinge komme i kontakt med dig omkring møderne i udvalget – det er særligt vigtigt, hvis du i længere perioder er væk fra skolen. I nogle tilfælde opretter skolen også en e-mailadresse til dig, som du kan kontaktes på omkring LUU.

Husk altid at aftale udvalgsmøderne med din arbejdsgiver.