Hovedaftaler

Hovedaftaler på det danske arbejdsmarked er de overordnede aftaler, der er indgået mellem hovedorganisationer.

En hovedaftale er det overordnede grundlag for de overenskomster og aftaler, de enkelte organisationer indgår.

Hovedaftalerne indeholder bl. a. princip om, at parterne er enige om at regulere arbejdsmarkedet med overenskomster, og som en del af det, er der aftalt regler for, hvordan man varsler konflikt, hvis man ikke kan enes om en ny overenskomst.

For den kooperative aftales vedkommende, hvor der ikke er konfliktret, er der aftalt regler for, hvordan man behandler uoverensstemmelser om fornyelse af overenskomst.

Et andet vigtigt område, som en hovedaftale regulerer, er regler for afskedigelser, herunder om Afskedigelsesnævn.

Find hovedaftale
Kommune

Hovedaftale for håndværkere m.fl. indenfor Kommunernes Landsforening

Region

Hovedaftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Blik‑ og Rørarbejderforbundet i Danmark, Dansk El‑Forbund, Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund, Dansk Metal, Malerforbundet i Danmark, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, Dansk Funktionærforbund og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejderforbundet i Danmark vedrørende medarbejdere ansat efter overenskomst for håndværkere m.fl.

Stat

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel for håndværkere indenfor staten.

DA/LO

Hovedaftale mellem LO (Landorganisationen i Danmark) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Kooperationen

Hovedaftale for Kooperationen, aftale af 26. marts mellem Det Kooperative Fællesforbund og Landsorganisationen i Danmark med ændringerne pr. 1 april 1993.

LO/BBA

Hovedaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (BBA).

6. udgave, inkl. bilag