Er støv et problem på din arbejdsplads?

Støv er det overordnede navn for små faste partikler med en diameter på mindre end 0,5 millimeter og er et problem på mange arbejdssteder.

Støv findes både i industrien, på byggepladser og ved renovering.  

Generelt er støv ikke sundt at indånde, og noget støv er direkte sundhedsskadeligt i små mængder. Støv kan blandt andet medføre KOL, kræft, og det man kalder stenlunger (lungefibrose).

Der er ligeledes en forøget risiko for eksplosion og brand, når der ligger støv af forskellig karakter.

Udgangspunktet er derfor, at støv skal undgås og fjernes ved kilden.

Byggepladser og renovering

På byggepladser og ved renovering udvikles støv i forbindelse med forskellige arbejdsopgaver. Støvet indeholder fx kvarts, træstøv, gammel mineraluld og metalstøv, som hvirvles op.

Støv skal fjernes ved kilden, hvor støvet udvikles. Derfor er det bedst at montere støvsugere direkte på de værktøjer, som skaber støvet: rilleskærere, vinkelslibere, borehammere og tilsvarende.

BEMÆRK: Asbeststøv, PCB og andet støv af den karakter skal fjernes efter helt andre regler, end det der beskrives her.

Støvsuger på byggepladser og ved renovering

Støvsuger klasse H anbefales på byggepladser og ved renovering, da en almindelig støvsuger klasse ”L” ikke er godkendt til det støv, der udvikles i disse situationer.

En støvsuger skal være CE-mærket.

Støvsugere er inddelt i forskellige klasser og beskrives i standarden: DS/EN 60335-2-69

L: Almindeligt og ufarligt støv, såsom husstøv og materialer som fx jord.

M: Træstøv fra nåletræer samt støv fra spartelmasse, fyldemasse, lak, gips, cement, beton, fliseklæb og maling som fx latex og oliemaling, eller kvartsholdige materialer som fx sand og grus.

H: Kræftfremkaldende støv, fx respirabelt kvarts eller træstøv fra løvtræer, støv med kræft- og sygdomsfremkaldende partikler samt støv med skimmelsporer, asbest, blyholdigt støv, mineralske fibre, bitumen og syntetiske mineralske fibre som fx glasuld.

Filter og rengøring

Filter i støvsugeren skal rengøres efter fabrikantens anvisninger

Støv i industrien

I industrien kan støvet komme fra selve processen, fx på virksomheden eller være det støv, som fremkommer over tid, hvis der ikke gøres rent.

Det støv, der fremkommer over tid og lægger sig på de vandrette flader, skal fjernes, før der kan arbejdes i de områder, fx skal kabelbakker støvsuges. Her skal det igen vurderes, hvad støvet indeholder. Typen af støvsuger vælges ud fra dette.

Procesventilation og udsugning

Der er krav om procesventilation, når der under en arbejdsproces udvikles luftarter, støv e.l., der er sundhedsskadelige eller eksplosive. Det gælder også, hvis der udvikles røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening.

Regler om faste arbejdssteders indretning angiver, at der skal etableres en mekanisk udsugning ved arbejdsprocesser, der udvikler luftarter, støv e.l., som er sundhedsskadelige eller eksplosive, eller udvikler røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening.

Udsugningen skal så vidt muligt fjerne forureningen på det sted, hvor den udvikles, og samtidig tilføre frisk erstatningsluft af passende temperatur (procesventilation).

Tjekliste fra BFA-BAs vejledning Støv på arbejdspladsen side 19
Brug tjeklisten til at få styr på arbejdspladsens håndtering af støv
Foto: BFA-BA, Støv på arbejdspladsen s. 19