Billigere videreuddannelse med omstillingsfonden

Fra 1. august 2018 bliver det billigere at tage en videregående uddannelse.

Så læs videre, hvis du overvejer at gå i gang med en videregående uddannelse eller sig det videre til en af dine kolleger, hvis de går og overvejer det samme.

Som en del af trepartsaftalen fra 2017 blev det aftalt, at der kan gives støtte til deltagerbetaling på maksimalt 10.000 kr. pr. person årligt til deltagelse i offentlig godkendte akademi- og diplomuddannelser.

De nye muligheder er gældende fra 1. august 2018 og frem til 31. december 2019. Deltagerne skal være faglærte eller ufaglærte med en gymnasial uddannelse. Man skal være i beskæftigelse og ansat på hel- eller deltid. Selvstændige og arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud og ligeledes kan deltagere, som har gennemført en akademi- eller diplomuddannelse eller tilsvarende uddannelse ikke få støtte.

Det eneste deltagerne skal gøre er at sætte et kryds i forbindelse med tilmeldingen, som viser, at de søger om støtte til deltagerbetaling. 

Uddannelsesinstitutionerne skal orientere deltagere, som allerede har tilmeldt sig kurser/moduler med start efter 1. august 2018, om at de også er omfattet af ordningen.

Kontakt din afdeling af Dansk El-Forbund, hvis du vil høre mere om ordningen.